Mateusz Breza - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Profile photo:  Mateusz Breza

Mateusz Breza

Employment

No data

Contact

Publication showcase

  • Sterownik PLC jako urządzenie IED zgodne ze standardem IEC 61850

    Wraz z rozwojem elektroenergetyki, w stacjach i sieciach elektroenerge- tycznych instalowanych jest coraz więcej cyfrowych urządzeń i układów realizujących złożone funkcje sterowni- cze, nadzorujące i zabezpieczeniowe [1] [2]. Obecnie, większość z tych urządzeń standardowo umożliwia również zdal- ne sterowanie, monitoring i akwizycję danych, wykorzystując jeden z wielu protokołów opracowanych dla prze- mysłowych...

    Full text to download in external service

seen 8 times