Mateusz Dziecielski - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo:  Mateusz Dziecielski

Mateusz Dziecielski

Contact

Publication showcase

  • Projekt wąskopasmowego, radiowego systemu alarmowego

    W niniejszym artykule przedstawiono realizację prototypu wąskopasmowego systemu alarmowego przeznaczonego do montażu wewnątrz budynków. Opis realizacji projektu poprzedzono wstępem teoretycznym do bezprzewodowych sieci sensorowych. Następnie opisano kolejne etapy realizacji projektu, zakończone przeprowadzeniem pomiarów w środowisku wewnątrzbudynkowym dla różnych warunków propagacyjnych, tj. LOS oraz NLOS. Dokonano analizy uzyskanych...

seen 172 times