Mateusz Dziecielski - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo:  Mateusz Dziecielski

Mateusz Dziecielski

Filters

total: 1

  • Category
  • Year
  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2019
  • Projekt wąskopasmowego, radiowego systemu alarmowego
    Publication

    W niniejszym artykule przedstawiono realizację prototypu wąskopasmowego systemu alarmowego przeznaczonego do montażu wewnątrz budynków. Opis realizacji projektu poprzedzono wstępem teoretycznym do bezprzewodowych sieci sensorowych. Następnie opisano kolejne etapy realizacji projektu, zakończone przeprowadzeniem pomiarów w środowisku wewnątrzbudynkowym dla różnych warunków propagacyjnych, tj. LOS oraz NLOS. Dokonano analizy uzyskanych...

seen 172 times