Mateusz Muchlado - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Publication showcase

 • Czynniki kształtujące skuteczność outsourcingu w podmiotach leczniczych

  Problem badawczy podjęty przez autorów tej książki można więc sformułować następująco: Jakie procesy podlegają outsourcingowi i jakie czynniki decydują o ich skuteczności w szpitalach w Polsce? W konsekwencji celem badawczym przyjętym w niniejszej pracy jest identyfikacja procesów zlecanych na zewnątrz w polskich szpitalach wraz z czynnikami warunkującymi ich skuteczność. Celem utylitarnym jest zaś opracowanie metody umożliwiającej...

  Full text to download in external service

 • New Challenges in Management and Economics in 21st century. Selected studies and examples

  - Year 2020

  In Chapter 1 authors describe the method used to assess the level of readiness of an organization to introduce the Lean Six Sigma concept supporting the Quality 4.0 assumptions, which is gaining more and more interest not only in large organizations, but also in the SME sector. Its use will be illustrated by the example of a small service company. Chapter 2 presents the characteristics of blockchain technology applications in the...

  Full text to download in external service

 • Outsourcing w wybranych podmiotach leczniczych województwa pomorskiego.

  - Year 2020

  Celem badawczym, przyjętym w niniejszej pracy jest identyfikacja procesów zlecanych na zewnątrz w badanej populacji wraz z czynnikami warunkującymi ich skuteczność. Celem utylitarnym jest opracowanie narzędzia umożliwiającego dobór dostawców oraz ocenę procesów poddanych outsourcingowi. W rozdziale pierwszym pracy omówiono pojęcie outsourcingu oraz jego wykorzystanie w zarządzaniu procesami organizacji. Zidentyfikowano również...

Obtained scientific degrees/titles

seen 1661 times