Michał Gołębiewski - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Social media

Contact

Publication showcase

 • Strength parameters of masonry walls in modelling historic constructions

  The paper presents the determination of the basic material properties of a historic brickwork. Experimental studies were used to identify the basic material properties of bricks. The mechanical properties of the masonry, as an orthotropic homogenized material, were calculated. Then, numerical simulations using the Finite Element Method (FEM) were performed to verify the experimental outcomes. Macromodels with element sizes of 40,...

  Full text available to download

 • Dynamic Research of Masonry Vault in a Technical Scale

  The paper presents preliminary results of dynamic tests of the masonry barrel vault in a technical scale. Experimental studies are intended to identify material properties of homogenized masonry vaults under dynamic loads. The aim of the work is to create numerical models to analyse vault’s dynamic response to dynamic loads in a simplest and accurate way. The process of building the vault in a technical scale is presented in the...

  Full text to download in external service

 • Zastosowanie homogenizacji do modelowania ceglanych konstrukcji zabytkowych

  - Year 2016

  W pracy przedstawiono metodę określania podstawowych parametrów wytrzymałościowych zabytkowego muru ceglanego. Zastosowano badania eksperymentalne, aby określić podstawowe parametry wytrzymałościowe cegieł. Uzyskane wyniki porównano z wartościami wymienianymi w literaturze. Tak uzyskane wartości wprowadzono do algorytmu homogenizacyjnego umożliwiającego obliczenie parametrów wytrzymałościowych muru jako materiału jednorodnego (zhomogenizowanego)....

seen 417 times