Michał Malewczyk - Teaching - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: mgr inż. arch. Michał Malewczyk

mgr inż. arch. Michał Malewczyk

e-Learning courses

 • Techniki Informacyjne CAD - Laboratorium - 2020/2021

  Wydział Architektury, Politechnika Gdańska Kierunek: Gospodarka Przestrzenna studia stacjonarne I stopnia, I rok, 2 semestr, Rok Akad. 2020/2021 Przedmiot: Techniki Informacyjne Opis: wykorzystanie oprogramowania CAD w sporządzaniu dokumentacji planistycznej oraz w projektowaniu urbanistycznym.

 • Geometria wykreślna

  Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 1, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka dotyczy graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda Monge'a) oraz aksonometrii.

 • Geometria wykreślna I, 2019/20

  Kurs „Geometria wykreślna I” łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 1, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka dotyczy graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda...

 • Grafika inżynierska 2017/18

  Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, semestr 1,  studia inżynierskie I stopnia. Celem nauczania  jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów (umiejętność sprawnego odczytania rzutów) oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść...

 • Techniki komputerowe - Blender dla architekta - 2021/2022

  Kurs dotyczący użycia programu Blender do projektowania architektonicznego w standardzie openBIM.

 • Techniki komputerowe - Blender dla architekta - 2020/2021

  Kurs dotyczący użycia programu Blender do projektowania architektonicznego w standardzie openBIM oraz tworzenia fotorealistycznych wizualizacji architektonicznych przy użyciu zintegrowanego silnika renderującego Cycles.

 • Descriptive Geometry I, 2021/22

  The Descriptive Geometry I Course combines the elements of traditional education with E-learning. It is intended for students of Architecture, in semester 1 of their undergraduate Engineering studies. The subject matter concerns the graphic representation of three-dimensional objects on a two-dimensional surface, their restitution on the basis of projections and solving simple spatial problems. The teaching content includes the...

 • Grafika Inżynierska 2018/19

  Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, semestr 1, studia inżynierskie I stopnia. Celem nauczania jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie i umiejętności sprawnego odczytania rzutów.

 • Descriptive Geometry I, 2020/21

  The Descriptive Geometry I Course combines the elements of traditional education with E-learning. It is intended for students of Architecture, in semester 1 of their undergraduate Engineering studies. The subject matter concerns the graphic representation of three-dimensional objects on a two-dimensional surface, their restitution on the basis of projections and solving simple spatial problems. The teaching content includes the...

 • Grafika Inżynierska 2019/20

  Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, semestr 1, studia inżynierskie I stopnia. Celem nauczania jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie i umiejętności sprawnego odczytania rzutów.

 • Geometria dla architekta 2019/2020

  Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 2, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka obejmuje zagadnienia inżynierskie w rzucie cechowanym, odwzorowania perspektywiczne oraz zagadnienia dotyczące powierzchni (tworzenie, przekroje, przenikania, modelowanie 3D)

 • Geometria wykreślna I, 2021/22

  Kurs „Geometria wykreślna I” łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 1, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka dotyczy graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda...

 • Geometria wykreślna II 2018/19

  Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 2, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka obejmuje zagadnienia inżynierskie w rzucie cechowanym, odwzorowania perspektywiczne oraz zagadnienia dotyczące powierzchni (tworzenie, przekroje, przenikania, modelowanie 3D)

 • Geometria wykreślna I, 2018/19

  Kurs „Geometria wykreślna I” łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 1, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka dotyczy graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda...

 • Geometria dla architekta 2020/21

  {mlang pl}Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 2, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka obejmuje zagadnienia inżynierskie w rzucie cechowanym, odwzorowania perspektywiczne oraz zagadnienia dotyczące powierzchni (tworzenie, przekroje, przenikania, modelowanie 3D).{mlang} {mlang en}The Descriptive Geometry Course for Architects combines...

 • Geometria wykreślna I, 2020/21

  Kurs „Geometria wykreślna I” łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 1, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka dotyczy graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda...

 • Techniki informacyjne CAD, 2020/2021

  Przedmiot Techniki informacyjne PG_00049155 wchodzi w skład bloku przedmiotów NAUKI ŚCISŁE na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Kurs jest przeznaczony dla studentów 2 semestru studiów I stopnia. Dotyczy wykorzystania oprogramowania CAD w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego i w projektowaniu urbanistycznym.

 • Grafika inżynierska - geometria wykreślna 2021/22

  Kurs łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, semestr 1, studia inżynierskie I stopnia. Celem nauczania jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie i umiejętności sprawnego odczytywania rzutów.

 • Projekt Fakultatywny II 2020/2021 B.Pinto+M.Malewczyk

Conducted classes

seen 344 times