Michał Michna - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Prizes and awards

  • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej – organizacyjna zespołowa I stopnia za organizację konferencji ISIE 2011

    Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2012

  • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej – dydaktyczna zespołowa II stopnia za za opracowanie podręcznika „Maszyny elektryczne wokół nas. Zastosowanie, budowa, modelowanie, charakterystyki, projektowanie”

    Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2012

  • Wyróżnienie pracy doktorskiej

    Awarded by Politechnika Gdańska - 2004

seen 665 times