Mirosław Kazimierz Gerigk - Teaching - Bridge of Knowledge

Search

e-Learning courses

 • 2022-2023 - Mechanika materiałów, PG_00059365

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów od podstawy wytrzymałości materiałów, proste przypadki wytrzymałości, wytrzymałość złożoną aż po metody energetyczne w wytrzymałości i podstawy metody elementów skończonych MES. Ponadto, opanowanie wiedzy i umiejętności rozwiązywania złożonych zagadnień wytrzymałości prętów, powłok oraz płyt, mechaniki pękania i wytrzymałości...

 • Mechanika materiałów, PG_00057439

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z mechaniką materiałów, w tym z wytrzymałością materiałów. Wykłady dotyczą kolejno: -podstawy wytrzymałości materiałów, -wytrzymałość pręta prostego na ściskanie/rozciąganie, -analiza wytrzymałości dla układów prętowych statycznie niewyznaczalnych, -wytrzymałość prętów na skręcanie, -wytrzymałość belek zginanie, odkształcenia belki zginanej, -ścinanie...

 • Praktyka zawodowa - MiBM - Studia stacjonarne

  Celem przedmiotu jest przygotowanie się studenta do odbycia praktyki zawodowej, odbycie praktyki zawodowej przez studenta oraz wykonanie kompletnego sprawozdania przez studenta z odbytej praktyki zawodowej. PRZYKŁADOWE TREŚCI PRAKTYKI ZAWODOWEJ MOŻNA PRZEDSTAWIĆ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: Wykłady dotyczą kolejno kluczowych technologii związanych z rozwojem złożonych obiektów technicznych i pojazdów bezzałogowych: - systemy autonomiczne -...

 • 2022-2023 - Wytrzymałość materiałów I, PG_00039799

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów. Wykłady dotyczą kolejno: podstawy wytrzymałości materiałów, wytrzymałość pręta prostego na ściskanie/rozciąganie, analiza wytrzymałości dla układów prętowych statycznie niewyznaczalnych, wytrzymałość prętów na skręcanie, wytrzymałość belek zginanie, odkształcenia belki zginanej, ścinanie pręta (pręt ścinany), stany naprężeń,...

 • Selected Problems of Machine Dynamics II

  The following set of lectures is performed: 1. LECTURE No.1 - INTRODUCTION TO SELECTED PROBLEMS OF MACHINE DYNAMICS. STRUCTURES and MACHINES 2. LECTURE No.2 - ENVIRONMENT, LOADS ON STRUCTURES and MACHINES 3. LECTURE No.3 - DYNAMICS of STRUCTURES and MACHINES 4. LECTURE No.4 - STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES 5. LECTURE No.5 - SPECIAL PROBLEMS ASSOCIATED with DYNAMICS and STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES

 • Wytrzymałość materiałów - MiBM - stud_stac

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów. Wykłady dotyczą kolejno: podstawy wytrzymałości materiałów, wytrzymałość pręta prostego na ściskanie/rozciąganie, analiza wytrzymałości dla układów prętowych statycznie niewyznaczalnych, wytrzymałość prętów na skręcanie, wytrzymałość belek zginanie, odkształcenia belki zginanej, ścinanie pręta (pręt ścinany), stany naprężeń,...

 • Praktyka zawodowa - st. niestacjonarne

  Celem przedmiotu jest przygotowanie się studenta do odbycia praktyki zawodowej, odbycie praktyki zawodowej przez studenta oraz wykonanie kompletnego sprawozdania przez studenta z odbytej praktyki zawodowej. PRZYKŁADOWE TREŚCI PRAKTYKI ZAWODOWEJ MOŻNA PRZEDSTAWIĆ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: Wykłady dotyczą kolejno kluczowych technologii związanych z rozwojem złożonych obiektów technicznych i pojazdów bezzałogowych: - systemy autonomiczne -...

 • 2022-2023 - Strenght of materials towards applications, PG_00053661

  The course is mainly dedicated to the DAPE Students.  From the theoretical point of view the course consists of the following problems to be discussed during the lectures and exercises: -fundamentals of strength of materials -basic structures and environment -loads on structures -strength of materials: tension, stress, analysis of stress and strain, bending moments and shearing forces, longitudinal and shearing stress in beams,...

 • Robotyka, PG_00057441

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi robotyki. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione następujące elementy wiedzy związane z robotyką: - podstawy robotyki - roboty - roboty i manipulatory - roboty i manipulatory - rodzaje rozwiązań mechanicznych i mechatronicznych - roboty i manipulatory - klasyfikacja - manipulatory i chwytaki - klasyfikacja - źródła zasilania robotów - napędy...

 • Wytrzymałość materiałów I, PG_00039799

  Wykłady dotyczą kolejno następujących zagadnień: - podstawy wytrzymałości materiałów, - wytrzymałość pręta prostego na ściskanie/rozciąganie, - analiza wytrzymałości dla układów prętowych statycznie niewyznaczalnych, - wytrzymałość prętów na skręcanie, - wytrzymałość belek zginanie, - odkształcenia belki zginanej, - ścinanie pręta (pręt ścinany), - stany naprężeń, - stan naprężenia i odkształcenia, - metody wyznaczania naprężeń...

 • Selected Problems of Machine Dynamics

  The following set of lectures is performed: 1. LECTURE No.1 - INTRODUCTION TO SELECTED PROBLEMS OF MACHINE DYNAMICS. STRUCTURES and MACHINES 2. LECTURE No.2 - ENVIRONMENT, LOADS ON STRUCTURES and MACHINES 3. LECTURE No.3 - DYNAMICS of STRUCTURES and MACHINES 4. LECTURE No.4 - STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES 5. LECTURE No.5 - SPECIAL PROBLEMS ASSOCIATED with DYNAMICS and STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES

 • 2022-2023 - Wytrzymałość materiałów II, PG_00040052

  Opanowanie wiedzy i umiejętności rozwiązywania złożonych zagadnień wytrzymałości prętów, powłok oraz płyt, mechaniki pękania i wytrzymałości zmęczeniowej, drgań prętów, oraz wybranych zastosowań metody elementów skończonych. The aim of the lectures is to deliver to the students the knowledge and abilities to solve the complex problems concerning the bars, shells, 3D structures, mechanics of cracking and fatique strength, vibrations...

 • Wytrzymałość materiałów I, / ZiIP / Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa / studia I stopnia / inżynierskie / rok II, sem. 03, zimowy 2021/2022 (PG_00050256)

  Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów: podstawy, rozciąganie i ściskanie prętów, układy prętowe statycznie niewyznaczalne, skręcanie prętów, wytrzymałość belek na zginanie, ścinanie prętów, stany naprężeń i odkształceń, stany naprężeń i odkształceń w układach prętowych statycznie niewyznaczalnych, energia sprężysta układów prętowych, zastosowanie metod energetycznych...

 • Selected Problems of Machine Dynamics - advances

  The following set of lectures is performed: 1. LECTURE No.1 - INTRODUCTION TO SELECTED PROBLEMS OF MACHINE DYNAMICS. STRUCTURES and MACHINES 2. LECTURE No.2 - ENVIRONMENT, LOADS ON STRUCTURES and MACHINES 3. LECTURE No.3 - DYNAMICS of STRUCTURES and MACHINES 4. LECTURE No.4 - STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES 5. LECTURE No.5 - SPECIAL PROBLEMS ASSOCIATED with DYNAMICS and STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES

 • Assessment of performance of unmanned maritime vehicles (USV, UUV, AUV) by CFD and MES investigation, PG_00053662

  The course entitled "Assessment of Performance of Unmanned Maritime Vehicles" consists of the following problems to be discussed during the lectures (W): - major areas of application of UMV unmanned maritime vehicles, - sea environment, - types of UMV vehicles, - parameters, characteristics and features of UMV vehicles, - research, design, construction, implementation and operation of  UMV vehicles, - systems of UMV vehicles...

 • Wytrzymałość materiałów WMI - MiBM st. niestacjonarne

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów. Wykłady dotyczą kolejno: podstawy wytrzymałości materiałów, wytrzymałość pręta prostego na ściskanie/rozciąganie, analiza wytrzymałości dla układów prętowych statycznie niewyznaczalnych, wytrzymałość prętów na skręcanie, wytrzymałość belek zginanie, odkształcenia belki zginanej, ścinanie pręta (pręt ścinany), stany naprężeń,...

 • Selected Problems of Machine Dynamics - advances

  The following set of lectures is performed: 1. LECTURE No.1 - INTRODUCTION TO SELECTED PROBLEMS OF MACHINE DYNAMICS. STRUCTURES and MACHINES 2. LECTURE No.2 - ENVIRONMENT, LOADS ON STRUCTURES and MACHINES 3. LECTURE No.3 - DYNAMICS of STRUCTURES and MACHINES 4. LECTURE No.4 - STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES 5. LECTURE No.5 - SPECIAL PROBLEMS ASSOCIATED with DYNAMICS and STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES

 • Strenght of materials towards applications , PG_00053661

  The course is dedicated to the DAPE WIMiO Students.  From the theoretical point of view the course consists of the following problems to be discussed during the lectures: -fundamentals of strength of materials -basic structures and environment -loads on structures -strength of materials: tension, stress, analysis of stress and strain, bending moments and shearing forces, longitudinal and shearing stress in beams, bending stress...

 • Modelowanie matematyczne i numeryczne, PG_00057440

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi modelowania matematycznego i numerycznego. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione następujące elementy wiedzy:   1. Zakres tematyczny. Pojęcia podstawowe. Zagadnienia dynamiki maszyn i systemów mechatronicznych   2. Modele elementów układów mechatronicznych   3. Modelowanie układów wielomasowych   4. Metoda elementów skończonych zagadnienia przestrzenne   5....

 • Wytrzymałość materiałów II - st.n, PG_00040052

  Opanowanie wiedzy i umiejętności rozwiązywania złożonych zagadnień wytrzymałości prętów, powłok oraz płyt, mechaniki pękania i wytrzymałości zmęczeniowej, drgań prętów, oraz wybranych zastosowań metody elementów skończonych. Wybrane problemy wytrzymałości złożonej, w tym zginanie ukośne pręta, skręcanie ze zginaniem i rozciąganiem (ściskaniem) pręta, zginanie i rozciąganie (ściskanie) pręta zakrzywionego. Wytrzymałość prętów cienkościennych,...

 • Wytrzymałość materiałów - WEiA WIMiO

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów. Wykłady dotyczą kolejno: podstawy wytrzymałości materiałów, wytrzymałość pręta prostego na ściskanie/rozciąganie, analiza wytrzymałości dla układów prętowych statycznie niewyznaczalnych, wytrzymałość prętów na skręcanie, wytrzymałość belek zginanie, odkształcenia belki zginanej, ścinanie pręta (pręt ścinany), stany naprężeń,...

 • Pojazdy bezzałogowe - TKiS

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami związanymi z rozwojem pojazdów bezzałogowych i autonomicznych, poprzez technologie związane z pojazdami bezzałogowymi sterowanymi zdalnie ROV, pojazdami bezzałogowymi powietrznymi typu UAV, bezzałogowymi pojazdami lądowymi typu UGV, bezzałogowymi pojazdami nawodnymi USV, bezzałogowymi pojazdami podwodnymi UUV aż po bezzałogowe pojazdy autonomiczne odpowiadające...

 • Strenght of materials towards applications, PG_00053661

  The aim of the course is to perform the following subjects: 1. LECTURE No.1 - INTRODUCTION TO SELECTED PROBLEMS OF MACHINE DYNAMICS. STRUCTURES and MACHINES 2. LECTURE No.2 - ENVIRONMENT, LOADS ON STRUCTURES and MACHINES 3. LECTURE No.3 - DYNAMICS of STRUCTURES and MACHINES 4. LECTURE No.4 - STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES 5. LECTURE No.5 - SPECIAL PROBLEMS ASSOCIATED with DYNAMICS and STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES

 • Wytrzymałość materiałów II, PG_00050288

  Kurs "Wytrzymałość materiałów II" przeznaczony jest dla studentów kierunku MiBM studiów stacjonarnych. Z merytorycznego punktu widzenia Kurs będzie obejmował między innymi następujące zagadnienia główne: -złożone przypadki wytrzymałości pręta prostego, -skręcanie swobodne prętów, -pręty cienkościenne, -układy prętowe statycznie niewyznaczalne (metoda sił, metoda trzech momentów), -zginanie płyt cienkich, -powłoki,...

 • Autonomous (systems) vehicles control

 • 2022-2023 - Assessment of performance of unmanned maritime vehicles (USV, UUV, AUV) by CFD and MES investigation, PG_00053662

  The course entitled "APofUMV Assessment of Performance of Unmanned Maritime Vehicles (W-lecture) is mainly conducted  for the DAPE Course Students. The lectures (W) are closely connected with the project exercises (P) where some examples for the data designs are conducted. All the AP of UMV lectures are connected with presentation following problems: - major areas of application of UMV unmanned maritime vehicles, - sea environment...

 • Wytrzymałość materiałów - MTR

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów. Wykłady dotyczą kolejno: podstawy wytrzymałości materiałów, wytrzymałość pręta prostego na ściskanie/rozciąganie, analiza wytrzymałości dla układów prętowych statycznie niewyznaczalnych, wytrzymałość prętów na skręcanie, wytrzymałość belek zginanie, odkształcenia belki zginanej, ścinanie pręta (pręt ścinany), stany naprężeń,...

 • KONSULTACJE / SDW-MS, WMI-W, PB-W / Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa / sem. zimowy 2021/2022 (PG)

  KONSULTACJE PRZEZNACZONE SĄ DLA STUDENTÓW: - SZKOŁY DOKTORSKIEJ WDROŻENIOWEJ - PG: Mechanika Stosowana (W) - STUDIÓW INZYNIERSKICH I STOPNIA - MiBM, MTR, ZiIP - WIMiO: WMI (W) - STUDIÓW INŻYNIERSKICH I STOPNIA - MiBM st. niestacj. - WIMiO - WMI (W)   - STUDIÓW MAGISTERSKICH II STOPNIA - TKiS - WIMiO - Pojazdy Bezzałogowe (W) KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE w CZWARTEK w godz. 15.00-17.00  

 • Wytrzymałość materiałów I/ Mechatronika / Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa / studia I stopnia / inżynierskie / rok II, sem. 03, zimowy 2021/2022 (PG_00050267)

  Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów: podstawy, rozciąganie i ściskanie prętów, układy prętowe statycznie niewyznaczalne, skręcanie prętów, wytrzymałość belek na zginanie, ścinanie prętów, stany naprężeń i odkształceń, stany naprężeń i odkształceń w układach prętowych statycznie niewyznaczalnych, energia sprężysta układów prętowych, zastosowanie metod energetycznych...

 • Mechanika stosowana - obciążenia konstrukcji, wytrzymałość materiałów i konstrukcji"

  Prowadzący: dr hab. inż. Mirosław K. Gerigk, prof. PG Terminy spotkań (propozycja): soboty od godz. 9-tej do 12-tej (3 godz. x 5 spotkań) Data wykładu Czas wykładu Część teoretyczna Część praktyczna Uwagi 02.12.2023 9.00-12.00 9.00-11.00 11.00-12.00   09.12.2023 9.00-12.00 9.00-11.00 11.00-12.00   16.12.2023 9.00-12.00 9.00-11.00 11.00-12.00   13.01.2024 9.00-12.00 9.00-10.00 10.00-12.00   20.01.2024 9.00-15.00 9.00-10.00 10.00-12.00    Forma...

 • Mechanika materiałów, PG_00059365

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wytrzymałością materiałów i konstrukcji: 1.Podstawy mechaniki stosowanej - modele obciążeń, modele materiałów i konstrukcji, metody w wytrzymałości materiałów i konstrukcji: obciążenia, struktura, naprężenia i odkształcenia. 2.Typy konstrukcji, ich projektowanie i eksploatacja. 3.Środowisko, modele i zmiany obciążeń. 4.Wytrzymałość materiałów i konstrukcji....

 • Assessment of Performance of Unmanned Maritime Vehicles

  (W) Assessment of Performance of Unmanned Maritime Vehicles (W-Lecture) - DAPE - WIMiO AP-of-UMV (W) -DAPE - WIMiO   The course entitled "Assessment of Performance of Unmanned Maritime Vehicles (W-Lecture)" is conducted for the DAPE WIMiO Students.   The AP-of-UMV (W) course is to discuss the following problems: - major areas of application of UMV unmanned maritime vehicles, - sea environment, - types of UMV vehicles, - parameters,...

 • 2022_[IMe]_SELECTED_PROBLEMS_of_MACHINE_DYNAMICS

  {mlang pl} Dyscyplina:  Inżynieria mechaniczna (PG + IMP PAN) Zajęcia obowiązkowe  Prowadzący:  prof. dr. hab. inż. Krzysztof Kaliński Liczba godzin: 20 h Forma zajęć: wykład + ćwiczenia {mlang} {mlang en} Discipline: mechanical engineering (GUT + IFFM PAS) Obligatory course Academic teacher: dr. hab. inż. Mirosław Gerigk Total hours of training: 20 teaching hours Course type: lecture + exercises {mlang}

Conducted classes

Performing promoter function in doctoral dissertations

Reviewed papers list

 • Autonomous Underwater Vehicle Dynamics and Predictions of AUV's Hydrodynamic Characteristics Based on Surrogate Model

  PhD thesis

  mgr inż. Kamila Stryczniewicz - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska - 2022

 • RECENZJA dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Rafała Bazeli w związku z postępowaniem habilitacyjnym, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Osiągnięcie naukowe, zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. oraz Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 1 września 2011 r., zostało przedstawione do oceny przez Habilitanta i przedstawione w formie jedno-tematycznego cyklu publikacji pt. "Projekty konstrukcyjno-technologiczne i wdrożeniowe uzbrojenia".

  Dissertation

  dr inż. Rafał Bazela - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - 2021

 • Metoda oceny bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków powietrznych z wykorzystaniem danych z procesu eksploatacji

  PhD thesis

  płk. dypl. pil. Łukasz Andrzejewski-Popow - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - 2021

 • RECENZJA PRACY (rozprawa doktorska): Modelowanie akcji ratowniczej na morzu z wykorzystaniem pojazdu WIG

  PhD thesis

  mgr inż. Marzena Małyszko - Senat i Rada Dyscypliny Inżynierii Lądowej i Transportu, Akademia Morska w Szczcinie - 2020

 • RECENZJA dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Tomasza Neumanna w związku z postępowaniem habilitacyjnym wszczętym w dniu 31 stycznia 2019 r., w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie transport. Osiągnięcie naukowe w postaci monotematycznego cyklu publikacji pt. „Metoda wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych zapewniająca pokrycie monitorowanego obszaru”.

  Dissertation

  dr inż. Tomasz Neumann - Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - 2019

 • RECENZJA PRACY (rozprawa doktorska): Modelownie dynamiki i procesu samonaprowadzania bezzałogowego wielowirnikowego statku powietrznego na cele ruchome i nieruchome.

  PhD thesis

  mgr inż. Marcin Chodnicki - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - 2019

 • RECENZJA dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z postępowaniem habilitacyjnym, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie transport. Osiągnięcie naukowe: monografia pt. "Metoda planowania przebiegu ewakuacji ze statków pasażerskich - poprzez optymalną dystrybucję strumieni ludzi po drogach ewakuacyjnych - poprawiająca bezpieczeństwo w warunkach zagrożenia".

  Dissertation

  dr inż. Dorota Łozowicka - Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Szczecinie - 2018

 • RECENZJA PRACY (rozprawa doktorska) pt. "Model oceny i utrzymania gotowości operacyjnej bezzałogowych statków powietrznych".

  PhD thesis

  mgr inż. Witold Lewandowski - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - 2018

 • OPINIA w sprawie nadania Panu dr inż. Wojciechowi Wawrzyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie Transport. Osiągnięcie naukowe w postaci monotematycznego cyklu publikacji pt. „Kołysania boczne statku w warunkach rezonansu ze szczególnym uwzględnieniem nieliniowości oscylacji”.

  Dissertation

  dr inż. Wojciech Wawrzyński - Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni - 2018

 • RECENZJA dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z postępowaniem habilitacyjnym, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie transport. Osiągnięcie naukowe: monografia pt. "Metody poprawy bezpieczeństwa eksploatacji okrętowych układów napędowych w systemach dynamicznego pozycjonowania statków".

  Dissertation

  dr inż. Jerzy Herdzik - Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - 2017

 • OPINIA w sprawie nadania Panu dr inż. Maciejowi Gucmie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie Transport. Osiągnięcie naukowe w postaci monotematycznego cyklu publikacji pt. „Modelowanie systemów nawigacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi specjalistycznych jednostek morskich: zbiornikowców LNG oraz promów morskich”.

  Dissertation

  dr inż. Maciej Gucma - Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej - 2016

 • RECENZJA PRACY (rozprawa doktorska) pt. "Modelowanie osiadania statku morskiego na akwenach ograniczonych z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów".

  PhD thesis

  mgr inż. Jacek Jachowski - Akademia Morska w Gdyni - 2016

 • RECENZJA PRACY (rozprawa doktorska) pt. "Numeryczne modelowanie hydrodynamicznego oddziaływania środowiska morskiego na statki i obiekty oceanotechniczne".

  PhD thesis

  mgr inż. Marek Kraskowski - Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa - 2013

Opinionated people list

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  mgr inż. Piotr Szulczewski - 2016

seen 3539 times