Mirosław Kazimierz Gerigk - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Research Teams (Team member)

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • 10th JUBILEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE NAVIGATION AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATION TRANSNAV 2013

  Multinational organisation

  Conducted 2012-10-01 - 2013-06-30 at position: Członek Scientific Programme Committee

 • Interdyscyplinarna Komisja Nauk Kosmicznych, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,

  Conducted 2017-03-15 - 2018-07-19 at position: członek

 • Joint 19th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HYRODYNAMICS IN SHIP DESIGN and 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SHIP MANOEUVRING Iława, Poland 19th -20th September 2012

  Multinational organisation

  Conducted 2011-09-30 - 2012-09-30 at position: Sekretarz Konferencji

 • Komisja Techniki Morskiej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

  Conducted 2000-01-03 - 2013-02-25 at position: Członek

 • Komitet Techniczny Lloyd’s Register Poland.

  Conducted 1996-01-01 - 2005-12-30 at position: Członek

 • Krajowa Sekcja Podkomitetu SLF IMO przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku.

  Conducted 1986-12-31 - 2013-03-01 at position: Członek

 • Odwoławcza Izba Morska przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

  Conducted 1993-01-01 - 2007-12-31 at position: Ławnik

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Inżynieria Ruchu Lotniczego" (SKNTL)

  Conducted 2011-03-21 - 2012-03-21 at position: Członek Komitetu Naukowego

 • Podsekcja Numerycznej Mechaniki Płynów PAN (Podsekcja Hydromechaniki Okrętowej, Sekcji Mechaniki Płynów, Komitetu Mechaniki PAN ).

  Conducted 1995-01-02 - 2013-02-25 at position: Członek

 • The Society of Naval Architects and Marine Engineers SNAME

  Multinational organisation

  Conducted 1990-01-01 - 1992-12-31 at position: Członek

 • The Technical Committee on Marine Systems of the International Federation of Automatic Control IFAC

  Multinational organisation

  Conducted 1995-04-15 - 2000-12-31 at position: Członek

 • Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB

  Conducted 1995-05-01 - 2005-05-01 at position: Członek

Membership in expert teams

 • Członek zespołu eksperckiego ds. "Oceny właściwości morskich kadłuba statku HJLV (Heavy-Lift Jack-up Vessel)"

  Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, Polska

  Ocena charakterystyk hydrodynamicznych statku na podstawie dokumentacji projektowej

 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych, rok 2013

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rzeczypospolita Polska

  Ocena merytoryczna projektów

 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER, rok 2018

  Narodowe centrum Badań i Rozwoju NCBiR, Polska

  Ocena wniosków projektów badawczych

 • Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Pilotażu - Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, rok 2012

  Polska Agencja Rozwoju Przemysłu PARP, Rzeczypospolita Polska

  Ocena merytoryczna projektów według kryteriów obligatoryjnych i fakultatywnych

 • Krajowa Sekcja Podkomitetu SLF IMO przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku - członek delegacji polskiej na 46 sesję Podkomitetu SLF IMO, Londyn, 15-19 września 2003 r.

  Polski Rejestr Statków, Ministerstwo Infrastruktury, Rzeczpospolita Polska

  Przygotowanie oficjalnych dokumentów strony polskiej na daną sesję Podkomitetu SLF IMO. Udział w pracach Grupy Roboczej SDS Podkomitetu SLF IMO.

 • Krajowa Sekcja Podkomitetu SLF IMO przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku - członek delegacji polskiej na 47 sesję Podkomitetu SLF IMO, Londyn, 13-17 września 2004 r.

  Polski Rejestr Statków, Ministerstwo Infrastruktury, Rzeczpospolita Polska

  Przygotowanie oficjalnych dokumentów strony polskiej na daną sesję Podkomitetu SLF IMO. Udział w pracach Grupy Roboczej SDS Podkomitetu SLF IMO.

 • Krajowa Sekcja Podkomitetu SLF IMO przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku - członek delegacji polskiej na 48 sesję Podkomitetu SLF IMO, Londyn, 12-17 września 2005 r.

  Polski Rejestr Statków, Ministerstwo Infrastruktury, Rzeczpospolita Polska

  Przygotowanie oficjalnych dokumentów strony polskiej na daną sesję Podkomitetu SLF IMO. Udział w pracach Grupy Roboczej SDS Podkomitetu SLF IMO.

 • Krajowa Sekcja Podkomitetu SLF IMO przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku - członek delegacji polskiej na 49 sesję Podkomitetu SLF IMO, Londyn, 24-28 lipca 2006 r.

  Polski Rejestr Statków, Ministerstwo Infrastruktury, Rzeczpospolita Polska

  Przygotowanie oficjalnych dokumentów strony polskiej na daną sesję Podkomitetu SLF IMO. Udział w pracach Grupy Roboczej SDS Podkomitetu SLF IMO.

 • Krajowa Sekcja Podkomitetu SLF IMO przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku - członek delegacji polskiej na 50 sesję Podkomitetu SLF IMO, Londyn, 30 kwietnia – 4 maja 2007 r.

  Polski Rejestr Statków, Ministerstwo Infrastruktury, Rzeczpospolita Polska

  Przygotowanie oficjalnych dokumentów strony polskiej na daną sesję Podkomitetu SLF IMO. Udział w pracach Grupy Roboczej SDS Podkomitetu SLF IMO.

 • Krajowa Sekcja Podkomitetu SLF IMO przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku - członek delegacji polskiej na 51 sesję Podkomitetu SLF IMO, Londyn, 14-18 lipca 2008 r.

  Polski Rejestr Statków, Ministerstwo Infrastruktury, Rzeczpospolita Polska

  Przygotowanie oficjalnych dokumentów strony polskiej na daną sesję Podkomitetu SLF IMO. Udział w pracach Grupy Roboczej SDS Podkomitetu SLF IMO.

 • Krajowa Sekcja Podkomitetu SLF IMO przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku - członek delegacji polskiej na 54 sesję Podkomitetu SLF IMO, Londyn, 16-20 stycznia 2012 r.

  Polski Rejestr Statków, Ministerstwo Infrastruktury, Rzeczpospolita Polska

  Przygotowanie oficjalnych dokumentów strony polskiej na daną sesję Podkomitetu SLF IMO. Udział w pracach Grupy Roboczej SDS Podkomitetu SLF IMO.

seen 3614 times