Repository Open Access - Repository Open Access - MOST Wiedzy

Search

Repository Open Access

Filters

total: 5681

 • Category

 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

displaying 1000 best results Help

Catalog Publications

Year 1998

Year 1999

Year 2000

Year 2002

Year 2003

Year 2004

 • A new time-frequency detection method of stray current field interferenceon metal structures.
  Publication

  A new detection method has been presented of stray current field interference on underground metal structures. The method employs short time Fourier transformation (STFT). This method of analysis allows determination of signal spectral power density changes (e.g., structure potential) in the function of time. In the paper results have been presented of total time–frequency analysis of a pipeline potential in a stray current field...

  Full text available to download

 • Application of superelements in static analysis of thin-walled structures.

  W pracy omówiono koncepcję zastosowania superelementów MES w statycznej analizie konstrukcji cienkościennych ze szczególnym uwzględnieniem belek cienkościennych wzmocnionych stężeniami oraz węzłów ram zbudowanych z elementów cienkościennych. W zamieszczonych przykladach numerycznych rozwiazania uzyskane z pomoca superelementów porównano z wynikami otrzymanymi przy gestej dyskretyzacji MES całej konstrukcji elementami powłokowymi.

  Full text available to download

 • Component Based Flight Simulation in DIS Systems.Komponentowy model symulacji obiektów latających w systemach DIS.
  Publication

  Interaktywna symulacja rozproszona stanowi interesującą klasę systemów informacyjnych łączących kilka dziedzin informatyki pozwalających każdemu obiektowi na indywidualne symulowanie dla wizualizacji dynamicznego stanu wszystkich uczestniczących w symulacji obiektów rozproszonych. Obiekty są nieprzewidywalne, z tego powodu istnieje konieczność ciągłej wymiany informacji o ich stanie na potrzeby poprawnej wizualizacji 3D sceny z...

  Full text available to download

 • "Kolor kwiatów drzewa śala przypomina, że wszystko co rozkwita, niechybnie szczeźnie" - o wpływie nauki buddyjskiej o niestałości wszechrzeczy (mujokan) na estetykę japońską okresów Heian i Kamakura (IX-XIV ww.
  Publication

  - Year 2004

  Niniejszy artykuł jest próbą analizy sposób wyrażania buddyjskiej koncepcji teologicznej o niestałości tego świata (mujokan) w literaturze i malarstwie japońskim z epoki Heian. Pokazano, za pomocą jak różnorodnych symboli, czy alegorii była owa koncepcja buddyjska parafrazowana na język sztuki. Tym samym w artykule został też ukazany wpływ, jaki omawiane pojęcie teologiczne wywarło na estetykę japońską, szczególnie na przełomie...

  Full text available to download

 • NP-completeness of convex and weakly convex domiating set decision problems.
  Publication

  Liczby dominowania wypukłego i słabo wypukłego są nowymi rodzajami liczb dominowania. W tym artykule pokazujemy, że problemy decyzyjne dominowania wypukłegi i słabo wypukłego są NP-zupełne w przypadku grafów dwudzielnych oraz split grafów. Posługując się zmodyfikowanym algorytmem Washalla możemy w czasie wielomianowym określić, czy dany podzbiór wierzchołków grafu jest spójny bądź słabo spójny.

  Full text available to download

 • Plastic ductile damage evolution and collapse of plates and shells.
  Publication

  - Year 2004

  Praca jest poswięcona problemowi numerycznej symulacji zniszczenia w płytach i powłokach z uwzględnieniem efektów nieliniowości geometrycznej i materialowej. Uwzględniono skończone przemieszczenia i obroty; przyjęty model materiałowy obejmuje zachowanie sprężysto-plastyczne, wzmocnienie izotropowe i kinematyczne, oraz zniszczenie ciągliwe. Specjalną uwagę poświecono problemom lokalizacji zniszczenia, rozwoju zniszczenia oraz całkowitej...

  Full text available to download

 • Prof. Mikołaja Melanowicza „Formy w literaturze japońskiej” [recenzja]
  Publication

  Recenzja monografii "Formy w literaturze japońskiej" M. Melanowicza, traktującej o ewolucji gatunków na przestrzeni ponad tysiąca lat historii literatury japońskiej.

  Full text available to download

 • Temperature distribution in laser-clad multi-layers

  W pracy przedstawiono porownanie rezultatów numerycznej symulacji rozkładu temperatur w warstwach nakładanych laserowo z wynikami pomiarów doświadczalnych. Otrzymano bardzo dobrą zgodność wyników co pozwala wnioskować, że przedstawiony model numeryczny może służyć jako efektywne narzędzie wstępnego doboru parametrów procesu laserowego nakładania warstw.

  Full text available to download

 • The lifecycle of a digital historical document: structure and content.
  Publication

  - Year 2004

  Zaproponowno model cyklu wytwarzania dokumentu cyfrowego z papierowych oryginałów pisanych na maszynie i przedstawiono opracowany przez autorów i wdrożony w środowisku Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie zestaw narzędziowy DOW do automatycznej ekstrakcji treści dokumentu. Istotę nowej metodologii, opracowanej w ramach projektu 5PR UE IST-33441 MEMORIAL, jest wykorzystanie informacji semantycznej w procesach segmentacji tła,...

  Full text available to download

 • 「ソ系とア系の文脈指示詞の導入について」
  Publication

  - Year 2004

  本実践報告では、中級レベルの学生を対象に行った文脈指示詞(特に、ソ系とア系)の導入の試みを報告してその用法に関していくつかの提案も述べる。 ヨーロッパ諸言語の母語話者にとっては、日本語の文脈指示詞という文法項目の中で多分一番誤りが多いのはソ系の使い分けだと思われる。 日本語の文脈指示詞ア系とソ系との違いはポーランド人の日本語学習者にとって分かりにくいから、導入の時生教材を使用し、共通経験の有無という概念を学生達に理解できるように教えることである。 学習者の母語には存在しない文法範疇は母語の対応的な表現との比較によって説明するともっと深い理解が得られるということを本実践報告では証明したと思う。 Niniejsze sprawozdanie dotyczy badania wdrażania japońskich zaimków kataforycznych na -a i -so w grupie polskich studentów filologii...

  Full text available to download