Repository Open Access - Repository Open Access - MOST Wiedzy

Search

Repository Open Access

Filters

total: 1732

 • Category

 • Year

displaying 1000 best results Help

Catalog Publications

2002

2003

 • An Approach to Trust Case Development
  Publication

  In the paper we present an approach to the architectural trust case development for DRIVE, the IT infrastructure supporting the processes of drugs distribution and application. The objectives of DRIVE included safer and cheaper drugs distribution and application. A trust case represents an argument supporting the trustworthiness of the system. It is decomposed into claims that postulate some trust related properties. Claims differ...

  Full text available

 • Potential changes in an electric field and electrolytic corrosion.

  Sources have been described of corrosively hazardous electric fields and methods of determination of the corrosion hazard to metal structures caused by electrolytic corrosion. Results of potential and impedance investigations in the field of stray currents flowing out of a tram traction and in the presence of a defined electric field of low frequency have been presented. Uncertainties have been indicated relating to the generally...

  Full text available

 • Tracing of dynamic objects in distributed interactive simulation systems
  Publication

  - 2003

  Distributed interactive simulation systems require integration of several areas of computer science and applied mathematics to enable each individual simulation object to visualize effectively dynamic states of other objects. Objects are unpredictable,i.e., controlled by their local operators, and are remote, i.e., must rely on some transmission media to visualize dynamic scene from their local perspectives. The paper...

  Full text available

 • Visual GQM approach to quality driven development of electronic documents.
  Publication

  Jednym z celów projektu europejskiego MEORIAL jest opracowanie nowej technologii wytwarzania webowych systemów informacyjnych wykorzystujących interaktywne dokumenty cyfrowe wytworzone z papierowych oryginałów z zastosowaniem zaawansowanych technik przetwarzania i rozpoznania obrazów. Wieloelementowy model cyklu życia dokumentu cyfrowego przedstawiony w artykule stanowi postawę opracowanej technologii.

  Full text available

2004

 • A new time-frequency detection method of stray current field interferenceon metal structures.

  A new detection method has been presented of stray current field interference on underground metal structures. The method employs short time Fourier transformation (STFT). This method of analysis allows determination of signal spectral power density changes (e.g., structure potential) in the function of time. In the paper results have been presented of total time–frequency analysis of a pipeline potential in a stray current field...

  Full text available

 • Application of superelements in static analysis of thin-walled structures.
  Publication

  W pracy omówiono koncepcję zastosowania superelementów MES w statycznej analizie konstrukcji cienkościennych ze szczególnym uwzględnieniem belek cienkościennych wzmocnionych stężeniami oraz węzłów ram zbudowanych z elementów cienkościennych. W zamieszczonych przykladach numerycznych rozwiazania uzyskane z pomoca superelementów porównano z wynikami otrzymanymi przy gestej dyskretyzacji MES całej konstrukcji elementami powłokowymi.

  Full text available

 • Component Based Flight Simulation in DIS Systems.Komponentowy model symulacji obiektów latających w systemach DIS.
  Publication

  Interaktywna symulacja rozproszona stanowi interesującą klasę systemów informacyjnych łączących kilka dziedzin informatyki pozwalających każdemu obiektowi na indywidualne symulowanie dla wizualizacji dynamicznego stanu wszystkich uczestniczących w symulacji obiektów rozproszonych. Obiekty są nieprzewidywalne, z tego powodu istnieje konieczność ciągłej wymiany informacji o ich stanie na potrzeby poprawnej wizualizacji 3D sceny z...

  Full text available

 • NP-completeness of convex and weakly convex domiating set decision problems.
  Publication

  Liczby dominowania wypukłego i słabo wypukłego są nowymi rodzajami liczb dominowania. W tym artykule pokazujemy, że problemy decyzyjne dominowania wypukłegi i słabo wypukłego są NP-zupełne w przypadku grafów dwudzielnych oraz split grafów. Posługując się zmodyfikowanym algorytmem Washalla możemy w czasie wielomianowym określić, czy dany podzbiór wierzchołków grafu jest spójny bądź słabo spójny.

  Full text available

 • The lifecycle of a digital historical document: structure and content.
  Publication

  - 2004

  Zaproponowno model cyklu wytwarzania dokumentu cyfrowego z papierowych oryginałów pisanych na maszynie i przedstawiono opracowany przez autorów i wdrożony w środowisku Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie zestaw narzędziowy DOW do automatycznej ekstrakcji treści dokumentu. Istotę nowej metodologii, opracowanej w ramach projektu 5PR UE IST-33441 MEMORIAL, jest wykorzystanie informacji semantycznej w procesach segmentacji tła,...

  Full text available

2005

 • Analysis and generation of emotionally-charged animated gesticulation
  Publication

  Przygotowano animacje komputerowe, przedstawiające gestykulację nacechowaną emocjonalnie. Wykorzystano metodę animacji z klatkami kluczowymi. Zaproponowano zestaw parametrów opisujących ruch, które sprawdzono pod kątem przydatności w klasyfikacji treści emocjonalnych w animacji. Wykorzystano metody analizy zbiorów przybliżonych. Przedstawiono możliwość wykorzystania wyników w generowaniu animacji o pożądanych cechach emocjonalnych....

  Full text available

 • Infiltration in a double-porosity medium: Experiments and comparison with a theoretical model
  Publication

  This paper presents experimental verification of the mathematical model of unsaturated flow in double‐porosity soils developed by the asymptotic homogenization method. A series of one‐dimensional infiltration experiments was carried out in a column filled with a double‐porosity medium composed of a mixture of sand and sintered clayey spheres arranged in a periodic manner. The unsaturated hydraulic properties of each porous material...

  Full text available

 • Statistical analysis for digital processing of pelagic fish echoes
  Publication

  - 2005

  Praca poświęcona jest zastosowaniu metod odwrotnych w akustyce rybackiej, a w szczególności ich adaptacji do estymacji rozkładu siły celu ryb, która to wielkość jest akustycznym parametrem charakteryzującym zdolność rozpraszania ryb oraz rozkładu ich długości, będącym ich fizycznym parametrem.

  Full text available

2006

 • Calculation of adiabatic potentials of Li2

  Informujemy o adiabatycznych krzywych energii potencjalnej cząsteczki litu. Nasze krzywe są stabelowane według odległości międzyatomowej od 3,2 a0 do 88a0. Porównujemy nasze wyniki teoretyczne z wynikami obliczonymi przez innych autorów oraz krzywymi energii potencjalnej wyprowadzonymi z eksperymentów. W naszym podejściu używamy metody konfiguracji wzajemnego oddziaływania, gdzie tylko elektrony walencyjne atomu Li są traktowane...

  Full text available

 • Lower bound on the paired domination number of a tree

  W pracy przedstawione jest ograniczenie dolne dla liczby dominowania parami oraz scharakteryzowane są wszystkie drzewa ekstremalne.

  Full text available

 • Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym
  Publication

  - 2006

  Linux to otwarty, ciągle rozwijany system operacyjny. Dostępność kodu źródłowego oraz pełnej dokumentacji zaowocowała rozwojem wielumechanizmów wspierających przetwarzanie rozproszone. W systemie Linuxzaimplementowane zostały proste mechanizmy typu gniazda czy potoki jak i bardziej zaawansowane typu współdzielenie systemu plików czy możliwość tworzenia klastrów opartych o migracji procesów czy przekazywanie komunikatów. Narzędzia...

  Full text available

2007

2008

2009

2010

 • Aktywna metoda testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych httpvalider oraz ocena jej skuteczności
  Publication

  W rozdziale omówiono zagadnienia oceny bezpieczeństwa aplikacji webowych, w szczególności podejście pasywnego i aktywnego testowania bezpieczeństwa. Przedstawiono metodę aktywnego testowania HttpValider obejmującą generowanie żądań HTTP pozwalające na identyfikację 13 luk bezpieczeństwa. Dla opracowanej metody zaprojektowano i zaimplementowano narzędzie wspierające automatyczne przeprowadzenie testów dla scenariusza użycia testowanej...

  Full text available

 • Application of short-time GNSS solution geodynamical studies
  Publication

  - Acta Geodynamica et Geomaterialia - 2010

  The paper presents the results of research related to the application of GNSS solutions in short observational periods in geodynamical investigations. Authors used the 3-hour solution appointed from hour-long interval of about 30 chosen stations on mountainous terrains from over 100 which were worked out. The main aim was to check the correctness of such solutions by the comparison with the daily ones. Some outliers in East component...

  Full text available

 • Biodegradowalne i jadalne opakowania do żywności z polimerów naturalnych

  Artykuł jest przeglądem literatury, dotyczącym wykorzystania polimerów naturalnych do wytwarzania jadalnych powłok powierzchniowych lub opakowań do żywności. Omówione zostały właściwości folii z różnych białek i polisacharydów oraz sposoby poprawy ich właściwości użytkowych poprzez modyfikacje fizyczne, chemiczne i enzymatyczne. Przedstawiono również możliwości włączania w matryce polimerową nanonapełniaczy i scharakteryzowano...

  Full text available

 • Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania
  Publication

  - 2010

  Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Zaprezentowano słownik WordNet i jego zastosowanie jako meta ontologia do opisów usług podobnych różnych dostawców. Zaproponowano algorytm oparty o ten słownik umożliwiający integrację ontologii usług w celu zapewnienia interoperacyjności rozwiązań dostępnych w sieci Internet.

  Full text available

 • Environmental Degradation of Ramie Fibre Reinforced Biocomposites
  Publication
  • K. Krasowska
  • J. Brzeska
  • M. Rutkowska
  • H. Janik
  • M. Sreekala
  • K. Goda
  • S. Thomas

  - POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES - 2010

  The degradation process of two kinds of biocomposites, Ramie fibre/Ecoflex R/E and ramie fibre/cellulose nanofibre reinforced corn starch resin R/CS, were studied. It was demonstrated that R/CS degraded faster in natural environments.

  Full text available

 • Frequency and phase analysis of daily reprocessed solutions from selected EPN stations relating to geological phenomena,
  Publication
  • P. Kamiński
  • M. Figurski
  • K. Szafranek
  • K. Kroszczyński

  - Acta Geodynamica et Geomaterialia - 2010

  The main assumption of this research was to check and verify the behaviour of a few EPN (European Permanent Network) stations on both sides of the Teisseyre-Tornquist zone (T-T zone), which is located on Polish territory and crosses Poland almost in half. The selected EPN stations’ time series were a subject of frequency and phase analysis. The main purpose of the research was to verify if there is any correspondence between stations...

  Full text available

 • Generalized access control in hierarchical computer network

  The paper presents the design of the security layer for a distributed system located in the multizone hierarchical computer network. Depending on the zone from which a client’s request comes to the system and the type of the request, it will be either authorized or rejected. There is one common layer for the access to all the business services and interactions between them. Unlike the commonly used RBAC model, this system enforces...

  Full text available

 • Investigation on stability of mountainous EUPOS sites’ coordinates
  Publication

  - Acta Geodynamica et Geomaterialia - 2010

  The paper concerns analysis of solutions obtained during common processing of data from GNSS permanent stations situated on mountainous terrain: the Western Carpathians, the Sudetes Mountains and adjacent areas. As the outcome daily and weekly solutions (ellipsoidal coordinates) of forty Polish, Czech, Slovak, Ukrainian and German sites were obtained. Weekly solutions were used to determine velocity field and vertical movements,...

  Full text available

 • Konsorcja formą współpracy bibliotek akademickich i naukowych.
  Publication

  - 2010

  W dobie globalizacji biblioteki naukowe stanęły przed nowymi zadaniami związanymi z dostarczaniem użytkownikom elektronicznej informacji naukowej. Ma to jednocześnie bezpośredni wpływ na wspieranie kształcenia ustawicznego w społeczeństwie informacyjnym. Informacja naukowa mająca wymierną wartość rynkową, jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki w Europie. Tworzone w ostatnich latach konsorcja biblioteczne...

  Full text available

 • Licencjonowanie zbiorów w bibliotekach cyfrowych – aspekty prawne tworzenia otwartych zasobów
  Publication

  - 2010

  W referacie omówiono prawno-autorskie aspekty cyfrowego udostępniania zbiorów bibliotecznych. Przytoczono ograniczenia związane z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opisano również różne rodzaje umów licencyjnych stosowanych przez twórców internetowych kolekcji, w tym wolne licencje Creative Commons.

  Full text available

 • Microwave-assisted preparation of potato starch silicated with silicic acid
  Publication

  Application of microwave irradiation for the silication of granular potato starch with silicic acid, and the properties of silicated starch were investigated. Potato starch was esterified on 20 min microwave irradiation of starch with silicic acid, applying the power of 450 or 800Wand, for comparison, on 120 min convectional heating of the reagent blend at 100 ◦C. The degree of esterification and the reaction efficiency did not...

  Full text available