Paulina Dębniak - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Publication showcase

 • Environmental Taxes and Their Role in the Economics of Sustainable Development

  The purpose of this article is to answer the question of the role of environmental taxes in the economics of sustainable development. The first part of the article discusses the idea of sustainable economic development and the economics of sustainable development. Then, environmental taxes are defined, their essence explained and their role in the economics of sustainable development discussed in theoretical terms, which finally...

  Full text available to download

 • Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa

  Cel – Analiza strategii podatkowej pod kątem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ukazanie wpływu podatków na sytuację finansową przedsiębiorstwa, a w rezultacie na jego konkurencyjność względem innych przedsiębiorstw. W artykule scharakteryzowano pojęcie konkurencyjności przedsię-biorstw, omówiono znaczenie podatków z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zwrócono uwagę na strategię podatkową jako jednej z elementów...

  Full text available to download

 • Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej

  Cel – określenie postaw mikro i małych przedsiębiorstw wobec optymalizacji podatkowej. Metodologia badania –badania ankietowe przeprowadzone w okresie styczeń-luty 2018 roku wśród mikro i małych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego. Jako technikę badawczą wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety opracowany przez autorkę niniejszego artykułu,...

  Full text available to download

seen 777 times