Paulina Szewczyk - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 1

  • Category
  • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2008
  • Komercjalizacja przestrzeni a nowe przestrzenie na styku budynku i miasta
    Publication

    - Year 2008

    Przestrzeń publiczna zawsze związana była z komercją, która tworzyła istotną część programów funkcjonalnych miasta. Jednak w wieku XIX, kiedy szklanymi konstrukcjami dachów zaczęto przykrywać handlowe atria i pasaże, wpływ inwestycji komercyjnych na proces przekształceń miejskich przestrzeni publicznych uwidocznił się szczególnie wyraźnie. Uwarunkowania rozwoju miast wynikające w dużej mierze z gospodarki wolnorynkowej powodują,...

seen 330 times