Paweł Sachadyn - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn

prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn

Employment

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

  Conducted 2005-09-01 - 2013-03-07 at position: członek klubu

Membership in scientific consortia

 • BIONANOVA

  konsorcjum obejmujące Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny i Innovabion sp. z o. o. (Polska) zawiązane w 2019 r. w celu współpracy nad opracowaniem nowych bionanomateriałów i ich zastosowań w terapiach regeneracyjnych

  With: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Innovabion sp. z o.o.

 • EAR (Epigenetic Activation of Regeneration)

  konsorcjum obejmujące Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny zawiązane w 2018 r. w celu współpracy w zakresie badań nad epigenetyczną aktywacją regeneracji

  With: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny

 • EpiGEnTher

  konsorcjum obejmujące Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, Innovabion sp. z o. o. (Polska), BioVentures Sp. z o. o. (Polska) zawiązane w 2016 r. w celu współpracy nad opracowaniem nowych inhibitorów metylotransferaz DNA jako leków epigenetycznych

  With: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Innovabion sp. z o.o., MedVentures sp z o.o.

 • EpiWound

  konsorcjum obejmujące Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny zawiązane w 2016 r. w celu współpracy w zakresie badań nad epigenetycznymi aspektami gojenia ran skóry u chorych po terapii neoadjuwantowej

  With: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny

 • ONCOWOUND

  konsorcjum obejmujące Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny zawiązane w 2016 r. w celu współpracy w zakresie badań molekularnych nad gojeniem ran pooperacyjnych u pacjentów onkologicznych

  With: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny

 • PHAEREGEN

  Przygotowanie aplikacji grantowej w konkursach OPUS NCN w celu prowadzenia prac badawczych dotyczących farmakologicznej aktywacji potencjału regeneracyjnego w modelach uszkodzenia skóry i układu nerwowego.

  With: Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny

 • PhaSteR

  farmakologiczna stymulacja regeneracji, projekt NCBR REGENNOVA

  With: Politechnika Gdańska, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Gdański Universytet Medyczny, Uniwersytet Gdański, MedVentures sp. z o.o., PRoScience Sp. z. o.o.

seen 1686 times