Paweł Tysiąc - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Social media

Publication showcase

Obtained scientific degrees/titles

  • 2019-03-28

    Obtained science degree

    dr inż. Civil engineering and transport (Engineering and Technology)
    Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

seen 2348 times