Paweł Weichbroth - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

  • I miejsce w kategorii prac doktorskich

    Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

    Awarded by Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej - 2015

seen 1733 times