Paweł Załuski - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Publication showcase

 • Experimental Research of an Axial Piston Pump with Displaced Swash Plate Axis of Rotation

  - Year 2020

  The article describes the influence of displacement of the swash plate rotation axis on the efficiency of axial piston pumps. The dead space volume was defined as the volume of the working chamber in the extreme position of the piston at the end of the pumping phase and its variability was determined as a function of the position of the axis of rotation of the swash plate and the swing angle of swash plate. The influence of swash...

  Full text to download in external service

 • The concept of suspended urban rail vehicle

  Niniejsza publikacja została poświęcona szczegółowemu opisowi proponowanej przez autorów koncepcji podwieszanego pojazdu szynowego. W pierwszej kolejności przeanalizowano istniejące rozwiązania, wraz ze wskazaniem ich podstawowych wad i zalet. Następnie opisano proponowaną konstrukcję w zakresie: budowy wagonu, sposobu jego zawieszenia oraz prowadzenia po zadanym torze ruchu. Artykuł ten powstał na podstawie pracy dyplomowej pt....

  Full text to download in external service

 • Evaluation of suspended rail vehicle movement parameters

  Niniejsza publikacja została poświęcona ocenie parametrów ruchowych koncepcyjnego pojazdu kolei podwieszanej, którą dokonano w oparciu o jego charakterystykę trakcyjną oraz możliwości dynamiczne. W pierwszej kolejności skrótowo opisano konstrukcję proponowanego pojazdu wraz z wyszczególnieniem najważniejszych założeń projektowych. Następnie skupiono się na metodyce oraz samym wykreśleniu charakterystyki trakcyjnej pojazdu, jak...

  Full text to download in external service

Obtained scientific degrees/titles

seen 447 times