Piotr Januszewski - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Social media

Publication showcase

 • Model-free and Model-based Reinforcement Learning, the Intersection of Learning and Planning

  - Year 2022

  My doctoral dissertation is intended as the compound of four publications considering: structure and randomness in planning and reinforcement learning, continuous control with ensemble deep deterministic policy gradients, toddler-inspired active representation learning, and large-scale deep reinforcement learning costs.

  Full text to download in external service

 • Rola i techniki eksploracji w uczeniu przez wzmacnianie

  - Year 2021

  W rozdziale podjęto rozważania na temat roli eksploracji w uczeniu się agentów sztucznej inteligencji przez wzmacnianie. Prezentuje przegląd współczesnych technik eksploracji i rozróżnia dwie główne rodziny technik: eksplorację nieukierunkowaną i eksplorację ukierunkowaną. Praca ta powinna pomóc zrozumieć dylemat pomiędzy eksploatacją wiedzy a eksploracją środowiska, któremu poddany jest agent w każdym kroku interakcji ze środowiskiem....

  Full text to download in external service

 • Structure and Randomness in Planning and Reinforcement Learning

  - Year 2021

  Planning in large state spaces inevitably needs to balance the depth and breadth of the search. It has a crucial impact on the performance of a planner and most manage this interplay implicitly. We present a novel method \textit{Shoot Tree Search (STS)}, which makes it possible to control this trade-off more explicitly. Our algorithm can be understood as an interpolation between two celebrated search mechanisms: MCTS and random...

  Full text to download in external service

seen 34 times