Piotr Jasiński - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński

prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński

Research Teams (Team member)

 • Zespół Inżynierii Biomedycznej

  Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni...

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • IMAPS Poland

  Conducted 2013-09-24 - 2017-09-13 at position: Vice-Prezydent

 • IMAPS Poland

  Conducted 2017-09-13 - 2019-09-23 at position: Prezydent Elekt

 • Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej

  Conducted 2016-06-20 at position: Wiceprezes

 • Polskie Towarzystwo Wodoru i Ogniw Paliwowych

  Conducted 2013-06-21 at position: Wiceprezes

 • Polskie Towarzystwo Wodoru i Ogniw Paliwowych

  Conducted 2005-06-21 - 2013-06-21 at position: Członek Komisji Rewizyjnej

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

 • Zespół interdyscyplinarny do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

  ocena formalna i merytoryczna wniosków składanych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

seen 1448 times