Piotr Mioduszewski - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 46

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2019
2018
2017
 • Degradation of reference tyres used for CPX measurements

  Measurements of tyre/road noise using the Close Proximity Method are based on reference tyres that are described in ISO/TS 11819-3. The standard specifies two tyres, namely "P1" and "H1" that should be used during measurements. To be used for measurements each tyre must fulfill certain conditions that are listed in the standard. The conditions are related to the tread pattern depth and rubber hardness. During experiments performed...

 • Pavement ageing influence on tyre/road noise
  Publication

  - 2017

  Road surface should be constructed in a way that ensures safe and comfortable traffic conditions, not only when it is newly paved but also during its entire lifetime. An important factor in the asphalt mixture design process is also the expected pavement durability and stability of pavement properties over time. In many countries, road surface starts to play a significant role in traffic noise reduction actions. Selecting a particular...

 • Reduction of road traffic noise by source measures — present and future strategies

  The current trend worldwide is less focused on reducing road traffic noise. This is in strong contrast to the severe impact of traffic noise to the general health and quality of life. A more holistic and combined strategy is needed. Current international rules and regulations regarding vehicles and tyres are not sufficient to reduce traffic noise levels in an effective way. Calculations show that these regulations will only yield...

  Full text available

2016
2015
2014
 • Noise emitted by SKM Trains in Gdansk

  High intensity traffic of SKM trains in Gdansk carries a significant level of noise emission. SKM line runs through the central part of the city and therefore in the vicinity of residential areas and recreational facilities. This research was planned and performed to find out what was the real noise emission of SKM trains and to determine whether the measurement noise values are within allowed limits. Individual acoustic events...

  Full text in external service

 • Pomioary hałasu drogowego
  Publication

  Ciągły rozwój motoryzacji i związanej z nią infrastruktury drogowej niesie ze sobą oprócz wielu niekwestionowanych korzyści również zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Obok emisji szkodliwych substancji do atmosfery jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z pojazdami i ruchem drogowym jest obecnie hałas. Jest on najbardziej odczuwalny w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy trasach szybkiego...

 • Road texture influence on tire rolling resistance

  Tire rolling resistance is one of the most important resistive forces acting on road vehicles. It depends on tire and surface characteristics as well as vehicle operating parameters. This paper deals with the influence of road surface texture on rolling resistance of passenger car tires. Results of road measurements performed on variety of road surfaces are presented.

  Full text in external service

 • Temperature influence on tyre/road noise of selected tyres

  Air and road temperatures substantially affect road vehicle noise emission. The temperature influence on tyre/road noise depends mainly on tyre-road combination. It is different for dense and porous pavements, for bituminous and cement ones. It differs also depending on tyres. The correction procedures for temperature effect are still under consideration and preparation. Tyre/road noise measurements using CPX method were performed...

 • The best porous asphalt pavement in Sweden so far
  Publication

  - 2014

  In 2010 a double-layer porous asphalt concrete (DPAC) pavement was constructed in various versions on the E4 motorway through the Swedish city Huskvarna. As a result of a court decision the Swedish Transport Administration had to reduce noise emission by applying a low noise road surface that would reduce A-weighted noise levels by 5 dB, as an average. Earlier experience in Sweden indicated that it was possible to obtain a high...

 • Tyre/road noise reduction by a poroelastic road surface
  Publication

  Low noise road surfaces of existing types may in favourable cases and in new conditions provide up to 7 dB of noise reduction. For higher noise reductions, innovative solutions must be sought. Poroelastic road surfaces (PERS) may be such a solution, which currently is studied in the EU project PERSUADE. This paper presents results of trials with a PERS version prefabricated by one of the project partners. Tests were made in a laboratory...

2013
2012
2011
 • noise map validation by continuous noise monitoring
  Publication

  Artykuł dotyczy porównania dwóch rodzajów oceny hałasu w aglomeracjigdańskiej. Pierwsza ocena została przygotowana na podstawie prognozy hałasu w oparciu o mapy stworzone metodami obliczeniowymi w roku 2007. Druga ocena bazuje na rzeczywistych danych pomiarowych zarejestrowanych przez system ciągłego monitoringu działającego w aglomeracji od 2008 roku. W artykule zaprezentowano i przeprowadzono analizy występujących różnic pomiędzy...

2010
 • Are vehicles driven in electric mode so quiet that they need acoustic warning signals?
  Publication

  - 2010

  W referacie przedstawiono i przedyskutowano problematykę znacznej redukcji hałasu emitowanego przez pojazdy z napędem elektrycznym i potencjalnego wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z niezauważaniem takich pojazdów przez pieszych uczestników ruchu. Rozważano konieczność instalowania w takich pojazdach specjalnych sygnałów ostrzegawczych. Zestawiano ilość wypadków z udziałem pieszych i pojazdów poruszających...

2009
2008
 • O oponach informacji kilka
  Publication

  W pracy zaprezentowano krótki rys historyczny pnneumatycznej opony samochodowej. Omówiono budowę opony, wyszczególniono jej typy oraz podano rodzaje rzeźb bieżnika. Omówiono oznaczenia opon, podano zasady doboru ich do samochodu oraz przedstawiono najczęstsze uszkodzenia opon.

  Full text in external service

2007
2005
2004
 • Nowoczesne urządzenia do badania tekstury nawierzchni drogowej
  Publication

  Dokonano przeglądu urządzeń do badania tekstury nawierzchni drogowej różnymi metodami. Opisano urządzenia dawniej stosowane (badania metodą wolumetryczną oraz metodą wypływu cieczy), natomiast szerzej przedstawiono nowoczesne metody badań metodą profilometryczną. Zaprezentowano także nowoczesne urządzenia trójwymiarowe do pomiaru tekstury - system T3D. Przeanalizowano wady i zalety poszczególnych urządzeń do różnych zastosowań.

2003

seen 531 times