Piotr Musznicki - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

  • Nagroda 2-eg stopnia Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia dydaktyczne

    Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2012

  • Nagroda 2-eg stopnia Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe

    Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

    Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2010

seen 2142 times