ABET Accreditation - Project - MOST Wiedzy

Search

ABET Accreditation

1) utrzymanie wysokiej jakości i poziomu kształcenia w skali krajowej i międzynarodowej, 2) podniesienie rozpoznawalności Wydziału Mechanicznego na arenie międzynarodowej, 3) umiędzynarodowienie kształcenia (kształcenie studentów z zagranicy), 4) podwyższenie oceny parametrycznej Wydziału Mechanicznego, 5) podniesienie wskaźników oceny Wydziału Mechanicznego w procedurach konkursowych o projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane przez instytucje krajowe i międzynarodowe

Details

Project's acronym:
ABET Accreditation
Project's funding:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
dr hab. inż. Paweł Śliwiński
Realised in:
Faculty Office, Faculty of Mechanical Engineering
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 16 times