CEEMAN IQA - International Qaulity Education Accreditation - Project - Bridge of Knowledge

Search

CEEMAN IQA - International Qaulity Education Accreditation

Każdy proces akredytacyjny, niezależnie od tego czy ma charakter krajowy czy międzynarodowy, ma niezaprzeczalny wpływ na doskonalenie organizacji studiów oraz dydaktyki, a także szeroko pojętego zarządzania jednostką. W ramach akredytacji dokonuje się szczegółowego przeglądu głównych procesów zarządczych, obejmujących wiele płaszczyzn funkcjonowania uczelni/wydziału: misji, systemu zarządzania, struktury programów, kadry akademickiej, jakości badań naukowych, zastosowania technologii w dydaktyce i zarządzaniu, finansów, systemu zapewnienia jakości dydaktyki, relacji z rozmaitymi interesariuszami instytucji. W przypadku akredytacji międzynarodowych ważny jest również aspekt budowania wizerunku wydziału/uczelni/programu w kraju, ale i przede wszystkim za granicą. Prestiżowe akredytacje przekładają się bezpośrednio na wzmożoną rekrutację studentów zagranicznych, a co za tym idzie na jakość kandydatów przyjmowanych na studia. WZiE ma w tej kwestii konkretne doświadczenia związane z akredytacją AMBA na studiach MBA- po otrzymaniu akredytacji liczba kandydatów na studia MBA uległa potrojeniu. Akredytacje mają również wpływ na pozycje uczelni w rankingach polskich i międzynarodowych, co ma bezpośredni wpływ jej zdolność do przyciągania „talentów”, zarówno w odniesieniu do studentów, jak i kadry dydaktycznej.

Details

Project's acronym:
CEEMAN IQA
Financial Program Name:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
MNISW/2018/35/DIR/AZ z dnia 2018-04-30
Realisation period:
2018-04-30 - 2019-12-20
Project manager:
dr Magdalena Popowska
Team members:
Realised in:
Faculty Office, Faculty of Management and Economics
Project's value:
70 980.36 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 281 times