Aktywne tłumienie niestacjonarnych zakłóceń wąskopasmowych - Project - MOST Wiedzy

Search

Aktywne tłumienie niestacjonarnych zakłóceń wąskopasmowych

Celem projektu jest opracowanie, analiza i implementacja kilku obiecujących rozszerzeń regulatora SONIC. 1.Uwzględnienie w procesie sterowania sygnału referencyjnego 2.Nowe algorytmy śledzenia i wygładzania częstotliwości 3.Zastosowanie metody ”poszukiwania ekstremum" 4.Opracowanie odpornych algorytmów sterowania Planujemy opublikowanie wyników naszych badań w najwyżej notowanych czasopismach naukowych w dziedzinie automatyki i przetwarzania sygnałów. Planujemy wykorzystanie wyników projektu do rozwiązania ważnego, a zarazem trudnego problemu praktycznego – aktywnego tłumienia niestacjonarnego hałasu wytwarzanego przez aparaturę do obrazowania przy użyciu rezonansu magnetycznego.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2011/03/B/ST7/01882 z dnia 2012-08-30
Realisation period:
2012-08-30 - 2015-10-29
Project manager:
prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
486 200.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 75 times