Control algorithm and controller for increasing the efficiency of hybrid PEMFC systems in different applications - Project - MOST Wiedzy

Search

Control algorithm and controller for increasing the efficiency of hybrid PEMFC systems in different applications

We wniosku zaproponowano innowacyjne prace badawcze, których celem jest ułatwienie szerokiego wprowadzenia na rynek technologii ogniw paliwowych z elektrolitem polimerowym (ang. PEMFC). Opracowane zostaną algorytmy sterowania, magazyn rezerwy mocy oraz sterownik sprzętowy dla systemu z ogniwami PEMFC, których cechą podstawową będzie elastyczność pod względem zastosowania systemu w różnych dziedzinach (napęd samochodowy, elektrownie rozproszone, przenośne zasilanie). Dzięki specjalnym rozwiązaniom stos ogniw PEMFC dowolnej konstrukcji – także o obniżonym koszcie wytwarzania, będzie mógł pracować sprawniej i dłużej bez wymiany, a także będzie mógł być wykorzystany w całej gamie zastosowań. Obniży to koszty. Adresatem rezultatów projektu jest powstający aktualnie przemysł ogniw PEMFC w państwach UE, włączając nasze kraje, oraz w Japonii i USA. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą firmy pragnące wprowadzić swoje rozwiązania z dziedziny PEMFC na szerszy rynek, a, docelowo, społeczeństwa, które korzystać będą ze zrównoważonego schematu energetycznego w sektorach transportu i energetyki.

Details

Project's acronym:
COALA
Project's funding:
Polsko-Niemiecki Program na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Realisation period:
2016-11-01 - 2019-10-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
Team members:
Realised in:
Department of Electrochemistry, Corrosion and Materials Engineering
External institutions
participating in project:
  • 5. Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff Forschung Baden-Württemberg (Germany)
  • 4. PowerCell Germany (Germany)
  • 3. Impact Clean Power Technology (Poland)
  • 2. Deutsches Luft- und Raumfahrt (Germany)
Project's value:
8 561 665.35 PLN
Request type:
Międzynarodowy Program Badawczy
Domestic:
International project
Verification:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 2

  • Category

  • Year

Catalog Projects

2019

2018

seen 142 times