Analiza supresorowa DsbA/DsbB szlaków tworzenia wiązań disiarczkowych w białkach. Identyfikacja oraz charakterystyka nowych katalizatorów fałdowania DsbF - Project - MOST Wiedzy

Search

Analiza supresorowa DsbA/DsbB szlaków tworzenia wiązań disiarczkowych w białkach. Identyfikacja oraz charakterystyka nowych katalizatorów fałdowania DsbF

Przedmiotem badań naukowych są procesy zachodzące w białkach periplazmatycznych in vivo oraz mechanizmy przekazywania sygnałów indukowane pozacytoplazmatycznym stresem u bakterii

Details

Project's funding:
DIAMENTOWY GRANT
Agreement:
0275/DIA/2012/41 0275/DIA/2012/41 z dnia 2012-06-05
Realisation period:
2012-06-05 - 2016-06-04
Project manager:
Khrystyna Grygoryshyn
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
198 000.00 PLN
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times