Analiza Wielkoskalowych Problemów Promieniowania i Rozpraszania Wspomagania Dyskretną Funkcją Greena - Project - Bridge of Knowledge

Search

Analiza Wielkoskalowych Problemów Promieniowania i Rozpraszania Wspomagania Dyskretną Funkcją Greena

Proponowany projekt ma na celu opracowanie nowych metod elektrodynamiki obliczeniowej służących analizie wielkoskalowych problemów promieniowania i rozpraszania. Wyniki teoretyczne zostaną zaimplementowane w postaci programów komputerowych wykonywalnych na nowoczesnych architekturach obliczeniowych. Następnie, ich efektywność i dokładność zostaną porównane z dotychczas stosowanymi algorytmami analizy problemów promieniowania i rozpraszania.

Details

Financial Program Name:
SONATA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2012/05/D/ST7/00141 z dnia 2013-02-01
Realisation period:
2013-02-01 - 2016-01-31
Project manager:
dr hab. inż. Tomasz Stefański
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
499 252.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 131 times