Anode catalytic materials for direct internal reforming solid oxide fuel cells (DIR-SOFCs) - Project - MOST Wiedzy

Search

Anode catalytic materials for direct internal reforming solid oxide fuel cells (DIR-SOFCs)

Celem projektu jest znalezienie i zbadanie nowych materiałów katalitycznych dla anod tlenkowych ogniw paliwowych (ang. Solid Oxide Fuel Cell, SOFC), aby zapewnić wydajną i długotrwałą pracę tych ogniw podczas zasilania biogazem. Paliwo to, zwane czasami gazem wysypiskowym, występuje jako naturalny produkt fermentacji związków organicznych, np. na wysypiskach śmieci, składowiskach odpadów rolnych czy gnojowicach. Tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem mogłyby stanowić stacjonarne źródła mocy przy wysypiskach, gospodarstwach rolnych itd., ale na chwilę obecną koszt inwestycyjny związany z instalacją systemu oraz problem degradacji ogniwa pod wpływem osadzania węgla i zatruwania siarką ograniczają zastosowanie ogniw zasilanych biogazem na szeroką skalę. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie systematycznych badań w celu znalezienia optymalnego materiału katalitycznego, ograniczającego osadzanie węgla oraz problem zatruwania siarką podczas procesu wewnętrznego reformingu biogazu bezpośrednio na ogniwie.

Details

Project's funding:
SONATA
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
dr inż. Beata Bochentyn
Realised in:
Department of Solid State Physics
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 46 times