Aromatic aminotransferases from Candida albicans as molecular targets for antifungal chemotherapy. - Project - MOST Wiedzy

Search

Aromatic aminotransferases from Candida albicans as molecular targets for antifungal chemotherapy.

Drobnoustroje grzybowe są przyczyną wielu poważnych, często śmiertelnych chorób infekcyjnych, szczególnie u pacjentów z osłabionym systemem immunologicznym, których liczba narasta lawinowo, zarówno z powodu rozprzestrzeniania się epidemii AIDS, jak i w konsekwencji stosowania metod terapii powodujących osłabienie odporności organizmu Grzybice układowe są powodowane głównie przez grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus oraz drożdżaki z rodzaju Candida. Szereg gatunków mikroorganizmów grzybowych znanych jest jako jedne z najczęściej występujących czynników infekcyjnych powodujących zakażenia szpitalne. Pod tym względem drożdżaki Candida albicans zajmują czwarte miejsce na liście najczęściej stwierdzanych czynników etiologicznych infekcji szpitalnych. Leczenie grzybic układowych jest bardzo trudne, zarówno z uwagi na problemy diagnostyczne, jak i z powodu bardzo ograniczonego repertuaru skutecznych chemoterapeutyków przeciwgrzybowych. Celem poznawczym projektu jest pełna charakterystyka dwóch enzymów szlaku biosyntezy /degradacji aminokwasów aromatycznych (Aro8p, Aro9p) oraz weryfikacja hipotezy możliwości wykorzystania ich jako celów molekularnych w chemoterapii przeciwgrzybowej. Proponowane podejście jest uwarunkowane egzogennym (Phe, Trp) lub względnie egzogennym (Tyr) charakterem aminokwasów aromatycznych dla ludzi oraz zdolnością komórki grzybowej do jego syntezy, a także brakiem leków przeciwgrzybowych charakteryzujących się niską toksycznością czy szerokim spektrum działania. Kluczowe procesy zachodzące podczas infekcji, takie jak: adhezja, filamentacja, penetracja i niszczenie komórek gospodarza związane są z ekspresją licznych białek, co prowadzi do znacznego zwiększenia zapotrzebowania na aminokwasy. Ponadto ze względu na prawdopodobne szerokie spektrum substratowe Aro8p i Aro9p enzymy te mogą pełnić kluczowe role w kilku istotnych dla prawidłowego funkcjonowania komórek grzybowych szlakach biosyntetycznych (m.in. biosynteza aminokwasów aromatycznych oraz L-Lys). Uzyskane wyniki będą ujęte w rozprawie habilitacyjnej kierownika projektu oraz będą stanowić element rozprawy doktorskiej jednego z wykonawców. Ponadto rezultaty badań zostaną przedstawione w formie publikacji w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych, a także w postaci komunikatów na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2015/17/B/NZ6/04248 z dnia 2016-02-15
Realisation period:
2016-02-15 - 2019-02-14
Project manager:
dr hab. inż. Iwona Gabriel
Realised in:
Department of Pharmaceutical Technology and Biochemistry
Project's value:
640 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 103 times