ASFALTY DROGOWE I MODYFIKOWANE W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH - Project - Bridge of Knowledge

Search

ASFALTY DROGOWE I MODYFIKOWANE W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

Celem projektu badawczego jest kompleksowa ocena właściwości lepiszczy asfaltowych, produkowanych w Polsce, w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych i technologicznych, weryfikacja wymagań i metod oceny lepiszczy asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni drogowych oraz opracowanie wytycznych doboru właściwości lepiszczy odpowiadających polskim warunkom klimatycznym i wielkości obciążenia ruchem. Realizacja celu projektu będzie również dotyczyła nowego rodzaju lepiszczy wysokomodyfikowanych z uwzględnieniem wymagań materiałowych oraz metod badawczych.

Details

Project's acronym:
OT1 – 1B/PW-PG-IBDiM
Financial Program Name:
Development of Road Innovations
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
DZP/RID-I-25/2/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
Realisation period:
2016-01-01 - 2018-03-31
Research team leader:
dr hab. inż. Piotr Jaskuła
Realised in:
Faculty of Civil and Environmental Engineering
External institutions
participating in project:
  • IBDiM (Poland)
  • PW (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 204 times