Badania anten konforemnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod analizy - Project - Bridge of Knowledge

Search

Badania anten konforemnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod analizy

Głównym celem projektu jest badanie nowych anten konforemnych do zastosowania w systemach komunikacji bezprzewodowej. Realizacja celu głównego zostanie przeprowadzona poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 1. Opracowanie modelu matematycznego cylindrycznych, eliptycznych i sferycznych anten konforemnych w oparciu o hybrydowe metody analizy; 2. Opracowanie oprogramowania do analizy pola promieniowanego oraz sprzężeń między promiennikami umieszczonymi na zakrzywionych powierzchniach; 3. Analiza nowych anten i układów antenowych złożonych z szyków promienników umieszczonych na zakrzywionych powierzchniach 4. Opracowanie nowych promienników szerokopasmowych i wielozakresowych do wykorzystania w antenach konforemnych; 5. Opracowanie nowych układów zintegrowanych do układów zasilania szyków antenowych realizowanych w technologii koplanarnych linii paskowo-szczelinowych

Details

Financial Program Name:
SONATA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2011/01/D/ST7/06639 z dnia 2011-12-20
Realisation period:
2011-12-20 - 2017-04-19
Project manager:
dr hab. inż. Rafał Lech
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
990 200.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 142 times