Research on novel types of extraction and sorption media. - Project - MOST Wiedzy

Search

Research on novel types of extraction and sorption media.

Projekt dotyczy projektowania oraz badań właściwości nowych rodzajów mediów ekstrakcyjnych i sorpcyjnych przeznaczonych do procesów realizowanych w układach gaz-ciecz i ciecz-ciecz.

Details

Project's funding:
SONATA_BIS
Agreement:
UMO-2018/30/E/ST8/00642 z dnia 2019-03-29
Realisation period:
2019-03-29 - 2022-03-28
Project manager:
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj
Realised in:
Department of Process Engineering and Chemical Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 142 times