Badania przemian związków chemicznych w warunkach kawitacji. - Project - MOST Wiedzy

Search

Badania przemian związków chemicznych w warunkach kawitacji.

Projekt z zakresu badań podstawowych. Potencjalnie istnieje szansa na opracowanie w wyniku jego realziacji innowacyjnych rozwiązań dedykowanych przemysłowi chemicznemu, szczególnie rafineryjnemu.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2017/25/B/ST8/01364 z dnia 2018-02-16
Realisation period:
2018-02-16 - 2022-02-15
Project manager:
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj
Realised in:
Department of Process Engineering and Chemical Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2020

seen 201 times