Badania skojarzeń ślizgowych smarowanych wodą w wybranych niekorzystnych warunkach pracy - Project - MOST Wiedzy

Search

Badania skojarzeń ślizgowych smarowanych wodą w wybranych niekorzystnych warunkach pracy

Zaproponowany projekt dotyczy problemów związanych z trybologią czyli nauką o tarciu i zużyciu. Badania zainspirowane są wiedzą, że pary ślizgowe smarowane wodą ulegają szczególnie szybkiemu zużyciu w dwóch przypadkach gdy: czynnik smarny – woda - zawiera cząstki stałe, przepływ czynnika smarnego jest ograniczony bądź jest jego brak (para zanurzona w wodzie). Konsekwencją postępującego zużycia jest zazwyczaj radykalne ograniczenie trwałości systemu łożyskowego. Dlatego postawiono sobie za zadnie rozwiązanie tego problemu badawczego i postawiono następujące hipotezy badawcze: • Odpowiedni dobór skojarzenia ślizgowego oraz jego geometrii ograniczy ilość ciepła generującego się w strefie tarcia i pozwoli na bezawaryjną eksploatację. • Właściwy dobór skojarzenia ślizgowego pozwoli na ograniczenie zużycia będącego wynikiem smarowania węzła poprzez czynnik zawierający cząstki stałe. Główne cele zaplanowanych badań eksperymentalnych to: • Poznanie zjawisk jakie towarzyszą współpracy ślizgowej elementów smarowanych wodą w niekorzystnych warunkach pracy. • Zweryfikowanie hipotez przy pomocy badań eksperymentalnych i teoretycznych. • Poszerzenie obszaru wiedzy dotyczących par ciernych smarowanych wodą. • Próba zidentyfikowania kluczowych parametrów wpływających na szybkość procesu zużywania. Zaplanowano przeprowadzenie badań na dwóch odmiennych stanowiskach badawczych umożliwiających badanie skojarzenia ślizgowego typu czop – panew. Do badań teoretycznych wykorzystane zostaną zaawansowane programy wykorzystujące algorytmy obliczeniowej mechaniki płynów oraz elementów ciała stałego (metody: CFD, FEM i FSI). Zdaniem autorów wniosku problem można rozwiązać stosując odpowiednie skojarzenia ślizgowe o specjalnej geometrii. Poznanie zjawisk jakie towarzyszą procesowi intensywnego zużycia w wyniku smarowania cieczami zawierającymi cząstki stałe oraz w wyniku przegrzania strefy tarcia pozwoli na szerokie zastosowanie tego typu łożysk w energetyce wodnej, pompach oraz okrętownictwie. Jako następny etap prac przewiduje się wnioskowanie o projekt aplikacyjny wspólnie z jedną z krajowych firm mogących szeroko wdrożyć takie rozwiązanie.

Details

Project's funding:
OPUS
Agreement:
UMO-2016/23/B/ST8/03104 UMO-2016/23/B/ST8/03104 z dnia 2017-07-28
Realisation period:
2017-07-28 - 2020-07-27
Project manager:
dr hab. inż. Wojciech Litwin
Realised in:
Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

Catalog Projects

2019

  • Marine propeller shaft bearings under low-speed conditions: water vs. oil lubrication
    Publication

    The bearings used in shipbuilding, hydropower, and water pumps have undergone a metamorphosis in recent decades. Because of environmental regulations, lubrication with grease or mineral oil is prohibited. Thus, the standard solutions include water-lubricated bearings with polymer bushings or sealed systems lubricated with oil. When properly designed, assembled, and operated, bearings can operate reliably for years. However, specific...

    Full text in external service

seen 67 times