brak - Project - Bridge of Knowledge

Search

brak

Projekt "Badania aktywności chemoterapeutycznej preparatu BS-154, nowego cytostatyku, modulującego oporność wielolekową komórek nowotworowych" ma na celu przeprowadzenie multidyscyplinarnych badań potrzebnych do komercjalizacji innowacyjnego preparatu BS-154. Związek o symbolu BS-154 został wyselekcjonowany spośród licznej grupy związków i wykazuje wysoką aktywność cytostatyczną względem komórek nowotworowych z opornością wielolekową (MDR – MultiDrugResistance). Zadania projektu obejmują następujące aspekty: syntezę związku w ilości niezbędnej do wykonania badań, opracowanie technologii wytwarzania preparatu w skali wielkolaboratoryjnej, opracowanie formulacji liposomalnej preparatu, określenie mechanizmu działania związku oraz biologiczne badania przedkliniczne. Przeprowadzone prace będą skutkowały uzyskaniem nowego półproduktu farmaceutycznego o zastosowaniu w próbach klinicznych. Dla Politechniki Gdańskiej projekt ma znaczenie w szczególności w zdobywaniu dalszych doświadczeń w badaniach nad nowymi cząsteczkami o aktywności biologicznej, w tym także związkami przeciwnowotworowymi. Zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie prac eksperymentalnych w badaniu metod biofizyczno-biochemicznych dotyczących badania oddziaływań ligand-DNA i biologii molekularnej.

Details

Project's acronym:
BS 154
Financial Program Name:
INNOTECH
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
z dnia 2014-06-30
Realisation period:
2013-11-01 - 2016-10-31
Research team leader:
prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • BLIRT S.A. (Poland)
  • BS-154 Sp. zo.o. (Poland)
  • Instytut Farmaceutyczny (Poland)
Project's value:
3 882 537.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 79 times