Research on the possibility of using activated biochar as a phase-change materials (PCM) carrier for temperature stabilization of construction materials. - Project - MOST Wiedzy

Search

Research on the possibility of using activated biochar as a phase-change materials (PCM) carrier for temperature stabilization of construction materials.

Details

Project's acronym:
Minigrant dla pracowników B/D lub D ze stopniem doktora.
Project's funding:
Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zdań z nim związanych, służących rozwojowi młodych naukowców...
Agreement:
SUBWENCJA 2019 - MINI GRANT z dnia 2019-09-10
Realisation period:
2019-09-10 - 2020-12-31
Project manager:
dr inż. Michał Ryms
Realised in:
Department of Energy Conversion and Storage
Project's value:
15 000.00 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
No verification

seen 28 times