Possibilities of using lightweight aggregate modified by phase-change materials (PCM) in conventional building construction. - Project - MOST Wiedzy

Search

Possibilities of using lightweight aggregate modified by phase-change materials (PCM) in conventional building construction.

Projekt ma na celu teoretyczne i eksperymentalne zbadanie możliwości zastosowania lekkiego kruszywa budowlanego zmodyfikowanego materiałami zmiennofazowymi PCM (Phase Change Materials) w budownictwie.

Details

Project's acronym:
Minigranty dla młodych pracowników nauki
Project's funding:
Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zdań z nim związanych, służących rozwojowi młodych naukowców...
Agreement:
4914/E-359/M/2017 z dnia 2017-03-10
Realisation period:
2017-04-18 - 2018-12-31
Project manager:
dr inż. Michał Ryms
Realised in:
Department of Chemical Apparatus and Theory of Machines
Project's value:
10 000.00 PLN
Request type:
null
Domestic:
Domestic project
Verified by:
No verification

seen 34 times