Investigation of the properties of a sensorless electric drive with a five-phase induction motor supplied by a current source inverter - Project - MOST Wiedzy

Search

Investigation of the properties of a sensorless electric drive with a five-phase induction motor supplied by a current source inverter

Celem projektu jest przeprowadzenie oryginalnych prac badawczych teoretycznych i ekperymentalnych, które pozwolą na zdobycie nowej wiedzy o podstawowych zjawiskach występujących w elektrycznych układach napędowych z silnikami indukcyjnymi wielofazowymi zasilanymi z falowników prądu.Przewiduje się, że w projekcie powstaną nowe algorytmy, które pozwolą na sterowanie maszyną szczególnie pięciofazową bez pomiaru prędkości kątowej wirnika w pełnym zakresie pracy. Bezczujnikowe sterowanie umożliwi pracę maszyny wielofazowej zarówno przy prędkościach bliskich zero jak i większych od znamionowej. We współczesnych układach napędowych prądu przemiennego występują maszyny trójfazowe, które zasilane są z falownika napięcia. Zastąpienie maszyny trójfazowej przez maszynę o większej liczbie faz, np. 5 fazowej, cechuje się licznymi zaletami. Najważniejsze korzyści to: zwiększenie momentu napędowego przy tych samych wymiarach maszyny, mniejsze pulsacje momentu – większa gęstość momentu i zmniejszenie hałasu oraz większa odporność układu na uszkodzenia. Rodzaj przekształtnika wpływa na właściwości napędu elektrycznego. W napędzie przewiduje się zastosowanie maszyny 5 fazowej zasilanej z falownika prądu. Głównymi zaletami takiego rozwiązania są prawie sinusoidalne przebiegi napięcia i prądu stojana, co w przypadku zasilania maszyny 5 fazowej korzystnie wpływa na mniejsze pulsacje momentu, obniżenie poziomu hałasu do prawie niesłyszalnego oraz zasilanie maszyny wielofazowej na daleką odległość bez stosowania dodatkowych filtrów. Taka konfiguracja układu napędowego znacznie komplikuje bezczujnikowy algorytm sterowania. Uzyskane wyniki badań ekperymentalnych będą opisane w renomowanych czasopismach naukowych oraz przedstawione na międzynarodowych konferencjach.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2018/31/N/ST7/03889 z dnia 2019-07-26
Realisation period:
2019-07-26 - 2021-07-25
Project manager:
mgr inż. Filip Wilczyński
Realised in:
Faculty of Electrical and Control Engineering
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2020

seen 1591 times