Investigation of recombinatiion effects in hybrid solar cells based on perovskite materials - Project - Bridge of Knowledge

Search

Investigation of recombinatiion effects in hybrid solar cells based on perovskite materials

Celem niniejszego projektu jest zrozumienie zjawisk rekombinacji swobodnych nośników ładunku zachodzących w materiałach perowskitowych używanych do wytwarzania ogniw słonecznych. Planuje się przeprowadzenie dogłębnej analizy numerycznej z wykorzystaniem modelu dryfu-dyfuzji w kilku układach ogniw. Otrzymane rezultaty badań pozwolą na poszerzenie wiedzy o zjawiskach elektronowych zachodzących w materiałach hybrydowych o strukturze perowskitowej, co pozwoli na dalsze zwiększenia wydajności konwersji energii.

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2018/29/N/ST7/02326 z dnia 2019-01-28
Realisation period:
2019-01-28 - 2022-01-27
Project manager:
dr inż. Damian Głowienka
Realised in:
Department of Physics of Electronic Phenomena
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 366 times