BaltGas- Regional Sustainable Biogas Solutions - Project - Bridge of Knowledge

Search

BaltGas- Regional Sustainable Biogas Solutions

Jedna z pięciu podstawowych zasad Unii Energetycznej mówi o ważności bezpieczeństwa dostaw surowców, gdzie Europa musi dążyć do stworzenia bardziej zdywersyfikowanej platformy paliw i innych źródeł energii. Duże wahania cen związane z globalnymi trendami i niestabilnością polityczną powodują, że europejski rynek energetyczny jest bardziej narażony na działania zewnętrzne. Dlatego proponowany projekt proponuje poruszenie jednego z elementów takiej dywersyfikacji czyli zwiększenie potencjału wykorzystania biogazu jako paliwa zwiększającego samowystarczalność energetyczną. Na podstawie wcześniejszych badań i zdobytej wiedzy wywnioskowano, że głównym problemem "rozwiązań biogazowych" są problemy w komercjalizacji wyników badań. Projekt proponuje opracowanie modeli biznesowych i ekonomicznych produktów umożliwiających rozwiązanie problemów z komercyjnym stosowaniem biogazu, w tym z jednej strony transport biogazu w odniesieniu do małych biogazowni jak również możliwość włączenia do sieci gazu z dużych biogazowni. Ponadto celem projektu jeste testowanie rozwiązań biogazowych opracowanych we wcześniejszych projektach w tym innowacyjne technologie oczyszczania biogazu oraz wykorzystanie pofermentu po produkcji biogazu (odzysk nutrientów) do produkcji ekologicznych nawozów. Proponowane rozwiązania umożliwią stoworzenie modelu biznesowego wdrażania rozwiązań biogazowych, dajacy nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, ale również korzyści ekonomiczne.

Details

Project's acronym:
BaltGas
Financial Program Name:
European Territorial Community
Organization:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jan Hupka
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • NSVA (Sweden)
  • Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (Lithuania)
  • Pomeranian Science and Technology Park (Poland)
  • Klaipeda District Municipality (Lithuania)
  • Industrial Development Center Scania (Sweden)
  • Municipality of Båstad (Sweden)
  • Linnaeus University (Sweden)
  • Municipality of Nowa Karczma (Poland)
  • Klaipeda University (Lithuania)
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 78 times