Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance to a Resource and Asset - Project - Bridge of Knowledge

Search

Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance to a Resource and Asset

Projekt ten odblokuje status quo dotyczący zarządzania materiałem organicznym wyrzucanym z Morza i aktualny brak realistycznych możliwości recyklingu dostępnych dla nadmorskich gmin. Wyzwanie polega na zwiększeniu zdolności instytucjonalnej podmiotów publicznych / prywatnych do wspólnej optymalizacji lokalnych systemów produkcji w odniesieniu do alg i trawy morskiej. Dopełni to lukę w technologii waloryzacji odpadów, poprawi jakość wody i będzie promować tzw. niebieski wzrost. Potrzeba ukierunkowanego politycznie dialogu między gminami, MŚP i władzami sektorowymi, tj. gospodarką odpadami, uzdatnianiem wody, turystyką, środowiskiem i rolnictwem, zajmującymi się bioodpadami morskimi i kwestiami związanymi z jakością wody – zostanie ustanowiona, aby zapewnić praktyczne rezultaty. Grupy robocze na szczeblu lokalnym będą podstawą współpracy transgranicznej - niezbędnej do dzielenia się najlepszymi praktykami / wiedzą oraz do tworzenia bardzo potrzebnych łańcuchów wartości dla produktów opartych na odpadach organicznych pochodzących z Morza dla użytkowników końcowych. Transnarodowa koordynacja będzie również miała kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że wyniki projektu ułatwią osiągnięcie ambitnych celów w zakresie BSR, w tym. Cele HELCOM BSAP dla eutrofizacji i substancji niebezpiecznych. Opracowane strategie / rozwiązania w zakresie recyklingu będą stanowić środki przeciwdziałające eutrofizacji, zapewniające skuteczną obsługę / recykling składników odżywczych i usuwanie / bezpieczne usuwanie substancji niebezpiecznych, w tym: metale ciężkie - realizacja celu 2.1. W ramach projektu zostaną zbadane wcześniej nieokreślone skutki usuwania odpadów w odniesieniu do jakości wody i późniejszych skutków ekologicznych. Cel zadań prowadzonych na WILIS jest wypracowanie metody zarządzania materiałem organicznym pochodzącym z morza możliwie jak najbliżej brzegu (unikanie kosztów transportu) oraz w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego bez stosowania dodatkowej chemii i energii. Zadanie to zostanie zrealizowane po przez zastosowanie technologii złóż hydrofitowych. Złoża takie stosowane są do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych zatem jest wielce prawdopodobne ,że metoda ta sprawdzi się również w tym zastosowaniu. Obiekty pilotowy zostanie wybudowany na terenie oczyszczalni w Swarzenie i co dodatkowo umożliwi komponowanie i badanie możliwości współzagospodarowaywania z kompostem produkowanym z osadów.

Details

Project's acronym:
CONTRA
Financial Program Name:
European Territorial Community
Organization:
Joint Secretariat Rostock Interreg Baltic Sea Region
Realisation period:
2019-01-01 - 2021-06-30
Research team leader:
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
Realised in:
Department of Environmental Engineering Technology
External institutions
participating in project:
 • Estonian Ministry of Environment (Estonia)
 • Uniwersytet Gdański (Poland)
 • University of Tartu (Estonia)
 • Dpt of Ecology, University of Rostock (Germany)
 • Linnaeus University (Sweden)
 • Municipality of Koege (Denmark)
 • IOPAN (Poland)
 • Union of the Baltic Cities (UBC) (Poland)
 • Institute for Oceanology of the Russian Science Academy (Russian Federation)
Project's value:
11 076 674.80 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

 • Category

 • Year

 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2021

 • Converting beach wrack into a resource as a challenge for the Baltic Sea (an overview)
  Publication
  • B. Chubarenko
  • J. Woelfel
  • J. Hofmann
  • S. Aldag
  • J. Bełdowski
  • J. Burlakovs
  • T. Garrels
  • J. Gorbunova
  • S. Guizani
  • A. Kupczyk... and 7 others

  - OCEAN & COASTAL MANAGEMENT - Year 2021

  The paper distinguishes beach wrack, the marine generated organic part of beach cast, as a separate management object and discusses research questions related to its management and economically viable use. Based on experiences from the Baltic Sea and existing practices from countries with different management systems clear distinction between the management of natural and anthropogenic components of cast material is seen as an...

  Full text to download in external service

seen 198 times