Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej - Project - Bridge of Knowledge

Search

Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

Przedmiotowy projekt realizowany będzie w konsorcjum przez Politechnikę Gdańską Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (Lidera) oraz firmę BARG M.B. Sp. z o.o. (Partnera), z których każdy realizował będzie oddzielne zadania. Zadania Politechniki Gdańskiej będą obejmowały budowę Centrum Ekoinnowacji wraz z zakupem nowej aparatury badawczej do wyposażenia laboratoriów, zadanie BARG M.B. będzie obejmowało zakup przyrządu do oznaczania odporności na ścieranie, który wraz z posiadanym już sprzętem WILiŚ pozwoli na uruchomienie szerokiej oferty kompleksowych badań elementów betonowych. Nowe procedury badawcze wpisują się w planowane do realizacji badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na rzecz rozwoju ekologicznej infrastruktury technicznej regionu i kraju, w tym rozwoju nowych energooszczędnych materiałów budowlanych, innowacyjnych rozwiązań w transporcie, gospodarce morskiej, wykorzystaniu materiałów odpadowych i z recyclingu w budownictwie oraz tworzeniu innowacyjnych zielonych technologii związanych z oczyszczeniem wód i ścieków. Nowa oferta badawcza będzie zintegrowana z już posiadaną infrastrukturą badawczą w celu kompleksowej obsługi firm działających w obszarze infrastruktury w następujących dyscyplinach: inżynieria środowiska, budownictwo, geodezja i kartografia oraz transport. W nowym budynku Centrum mieścić się będą innowacyjne laboratoria badawcze 8 Katedr Wydziału.Pozostałe Katedry działające w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, w szczególności: Katedra Konstrukcji Betonowych, Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie, Mechaniki Budowli oraz Budownictwa i Inżynierii Materiałowej, jak i inne jednostki Politechniki Gdańskiej również będą prowadzić badania w planowanych laboratoriach w potrzebnym zakresie świadcząc usługi badawcze. Pozwoli to na integrację i współpracę wydziałową i międzywydziałową.

Details

Project's acronym:
CEI
Financial Program Name:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Organization:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Agreement:
RPPM.01.02.00-22-0002/17-00 z dnia 2018-09-27
Realisation period:
2018-06-18 - 2020-07-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
Realised in:
Administration, Faculty of Civil and Environmental Engineering
External institutions
participating in project:
  • BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o. (Poland)
Project's value:
63 916 950.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 310 times