Centrum Zastosowań Matematyki - Project - MOST Wiedzy

Search

Centrum Zastosowań Matematyki

Współczesna matematyka przeżywa okres dynamicznego rozwoju, jednocześnie jednak bardzo długo zajmuje transfer jej przełomowych osiągnięć do grup stosujących metody matematyczne w rozwiązywaniu praktycznych zagadnień. Dokonania matematyki współczesnej zbyt powoli przekładają się na nowatorskie rozwiązania w naukach inżynieryjnych, przemyśle czy gospodarce, gdyż brakuje pomostów, którymi mogłyby one zostać przybliżone i spopularyzowane w środowiskach uczonych i praktyków zajmujących się tą problematyką. Celem projektu jest stworzenie programu, który umożliwiałby promowanie, a co za tym idzie, wykorzystywanie najnowszych metod matematycznych do konstrukcji modeli i rozwiązywania praktycznych zagadnień w innych dziedzinach wiedzy. Projekt wzmocniłby wspołpracę między matematykami a przedstawicielami innych dyscyplin na Politechnice Gdańskiej i znacząco przyczyniłby się do wzmocnienia zaanagażowania matematyków z Politechniki w badania mające praktyczne zastosowania.

Details

Project's funding:
Kapitał Ludzki
Agreement:
UDA-POKL-04.02.00-108/11-00 UDA-POKL-04.02.00-108/11-00 z dnia 2012-08-28
Realisation period:
2012-09-01 - 2015-08-31
Project manager:
dr hab. Grzegorz Graff
Realised in:
Faculty of Applied Physics and Mathematics
External institutions
participating in project:
  • brak
Project's value:
1 958 132.10 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times