Characterization of a new essential TPR protein LapB and a new non-coding RNA, which together regulate the assembly of endotoxin. - Project - Bridge of Knowledge

Search

Characterization of a new essential TPR protein LapB and a new non-coding RNA, which together regulate the assembly of endotoxin.

Lipopolisacharyd (LPS) jest niezbędnym składnikiem błony zewnętrznej bakterii Gram ujemnych. Jest głównym czynnikiem wirulencji w patogennych bakteriach Gram ujemnych oraz głównym czynnikiem wywołującym sepsę. Nasze badania dotyczą podstawowego zagadnienia regulowanej syntezy LPS, kontroli jego składania oraz translokacji. Niniejszy projekt ma na celu wyjaśnienie roli i funkcji nowo zidentyfikowanego, niezbędnego białka szoku cieplnego LapB. LapB kontroluje składanie LPS w regulowanej syntezie lipidu A oraz koordynuje składanie LPS. Ponieważ LPS jest niezbędny do życia bakterii, wiele enzymów biorących udział w jego biosyntezie i translokacji jest również niezbędnych. Z tego powodu enzymy te są celami w projektowaniu nowych antybiotyków. Projekt ten będzie prowadzony na Politechnice Gdańskiej z udziałem doktorantów. Otrzymane wyniki będą publikowane w prestiżowych recenzowanych czasopismach.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2013/11/B/NZ2/02641 z dnia 2014-07-09
Realisation period:
2014-07-09 - 2017-07-08
Project manager:
prof. dr Satish Raina
Team members:
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
746 960.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 102 times