Magnetic nanoparticle based liquid energy materials for thermoelectric device applications - Project - MOST Wiedzy

Search

Magnetic nanoparticle based liquid energy materials for thermoelectric device applications

Wykorzystanie nanocząstek o wlaściwościach naturalnie magnetycznych zawieszonych w cieczach jonowych z dodatkiem tzw. ukladów redox, które razem pozwalają na uzyskanie efektu termoelektrycznego z wartościami wydajnśoci na poziomie zastosowań technologicznych. Projekt uwzględnia zarówno badania eksperymentalne jak i teroretyczne, jak również udział partnerów przemysłowych. Rozwiązania proponowane do realizacji w projekcie uwzględniają nowoczesne propozycje na przetwarzanie energii cieplnej w elektryczną w wielu dziedzinach zastosowań. Końcowe prototypy powinny być elastyczne i o takiej wydajności aby zupełnie zastąpić obecnie wykorzystywane konwertery termo-elektryczne oparte o pólprzewodniki BiTe i tym podobne. PG biorąc udział w projekcie zyska co najmniej na wspólpracy w nowoczesnych badaniach na poziomie światowym dla technologii mających szansę na bezpośrednie wdrożenie w wielu dziedzinach technologii i przemysłu.

Details

Project's acronym:
MAGENTA
Financial Program Name:
Premia na Horyzoncie
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
dr hab. Maciej Bobrowski
Realised in:
Department of Solid State Physics
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 2

  • Category

  • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

seen 18 times