Gas sensors for breath analysis - Project - MOST Wiedzy

Search

Gas sensors for breath analysis

Podstawowym celem projektu są badania teoretyczne i eksperymentalne mające na celu rozwój technik analizy gazów, w tym zawartości określonych gazów w wydychanym powietrzu. Efektem prac badawczych ma być zwiększenie czułości i selektywności tanich komercyjnych czujników rezystancyjnych (chemirezystorów) oraz konkluzje dotyczące wytwarzania nowych czujników. Planuje się przeprowadzenie analizy teoretycznej i badań eksperymentalnych struktur czujników oraz ich rezystancji stałoprądowej i widma mocy składowej fluktuacyjnej rezystancji. Dzięki opracowaniu i zastosowaniu złożonych procedur przetwarzania danych pozwoliłoby to na zwiększenie czułości i selektywności tych czujników gazów, a tym samym na ich efektywne zastosowanie w detekcji różnego rodzaju chorób, przede wszystkim cukrzycy. Część eksperymentalna zostanie przeprowadzona na wybranych mieszaninach gazowych (m.in. formaldehyd, etanol, metan, aceton).

Details

Project's acronym:
CzechyOddech
Project's funding:
Program Wykonawczy z Republika Czeską
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko
Realised in:
Department of Metrology and Optoelectronics
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 41 times