nd - Project - MOST Wiedzy

Search

nd

Celem tego projektu jest opracowanie metod pomiarowych oraz zintegr. systemu wspomag. osób starszych, chorych, o ograniczonej motoryce lub mobilności. Wniosek dotyczy analizy i rozwiązania problemów badawczych z zakresu inform. oraz biopom., zintegr. w ramach systemu domowego asystenta z wykorzystaniem sieci sensorowych i centralnej stacji z monitorem dotykowym. Rozwiązanie obejmuje system w architekturze gwiazdy z centralnym systemem interakcji oraz lokalną siecią sensorową

Details

Project's acronym:
DOMESTIC
Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Agreement:
UDA-POIG.01.03.01-22-139/09-00 z dnia 2009-09-15
Realisation period:
2009-10-01 - 2014-02-28
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
3 897 627.97 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2018

  • Smart Weighing Scale with Feet-Sampled ECG
    Publication

    In a smart home, health and well-being monitoring systems could be embedded in everyday devices providing a pervasive care. A home bathroom scale is an example of such a device, typically used to measure body weight and very often its composition (e.g. body water/fat percentage). In this paper, we analyzed a potential use of the bathroom scale to measure electrocardiogram (ECG) from electrodes located on the scale's tile. In particular...

    Full text available to download

seen 177 times