Doświadczalne i numeryczne badania nośności granicznej zdegradowanych konstrukcji ze względu na wpływ korozji i zamkniętych pęknięć zmęczeniowych - Project - MOST Wiedzy

Search

Doświadczalne i numeryczne badania nośności granicznej zdegradowanych konstrukcji ze względu na wpływ korozji i zamkniętych pęknięć zmęczeniowych

Wszystkie konstrukcje stalowe, które w czasie eksploatacji narażone są na działanie wody morskiej podlegają korozji. Jeżeli chodzi o statki, w trakcie użytkowania wystąpić mogą również pęknięcia zmęczeniowe. Oba te efekty bardzo silnie wpływają na wytrzymałość kadłuba statku, który jest złożony ze wzdłużnie usztywnionych stalowych płyt. Wpływ tych efektów na wytrzymałość na ściskanie usztywnionych płyt był wcześniej już analizowany doświadczalnie oraz przy użyciu symulacji komputerowych. Z reguły jednak dotyczyły one tylko każdego efektu z osobna i ograniczały się do określonej liczby próbek. Celem tego projektu jest systematyczna analiza wpływu zarówno korozji oraz tzw. „zamkniętych pęknięć zmęczeniowych” na nośność graniczną usztywnionych płyt. Przeprowadzone zostaną analizy doświadczalne i numeryczne. Wyniki wzbogacą wiedzę dotyczącą zdegradowanych konstrukcji oraz przyczynią się do wypromowania Politechniki na arenie międzynarodowej dzięki publikacjom, które powstaną dzięki temu projektowi.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2018/31/N/ST8/02380 UMO-2018/31/N/ST8/02380 z dnia 2019-06-13
Realisation period:
2019-06-13 - 2022-06-12
Project manager:
mgr inż. Krzysztof Wołoszyk
Realised in:
Katedra Mechaniki Konstrukcji
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times