The dynamics of Human Breast Milk composition. Longterm metabolomic analysis of Human Breast Milk. - Project - MOST Wiedzy

Search

The dynamics of Human Breast Milk composition. Longterm metabolomic analysis of Human Breast Milk.

Nadrzędnym celem projektu jest monitorowanie długofalowych zmian na poziomie molekularnym w składzie metabolitów obecnych w mleku kobiecym, na przestrzeni całego okresu laktacji, nawet do dwóch lat po porodzie. Określenie zmian zawartości w całym okresie karmienia piersią obejmować będzie zarówno metabolity polarne jak i lipidy. Planuje się także wskazanie potencjalnych czynników zewnętrznych, takich jak dieta matki, zażywanie suplementów diety, leków czy infekcje, powiązanych z zaburzeniami dynamiki składu tych związków chemicznych. W ramach projektu metabolom i lipidom mleka ludzkiego zostanie porównany z dostępnymi na rynku mieszankami zastępczymi oraz mlekiem zwierzęcym i roślinnymi produktami mlekozastępczymi, w celu wnikliwego poznania różnic pomiędzy mlekiem ludzkim a pozostałymi produktami mlecznymi.Uzyskane wyniki będą stanowiły oryginalny wkład w stan wiedzy na temat długofalowej dynamiki składu molekularnego mleka kobiecego, a więc zmian jakościowych oraz ilościowych w składzie lipidów oraz metabolitów zachodzących w całym okresie laktacji. Wskazanie metabolitów, w tym lipidów, których zawartość w mleku kobiecym ulega zmianie w różnych okresach laktacji,istotnie przyczyni się do uzyskania nowego spojrzenia na mechanizm dopasowywania się składu mleka matki w odpowiedzi na indywidualne, zmieniające się potrzeby żywieniowe rozwijającego się dziecka.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2018/29/B/NZ7/02865 z dnia 2019-01-21
Realisation period:
2019-01-21 - 2023-01-20
Project manager:
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
Team members:
Realised in:
Department of Analytical Chemistry
Project's value:
1 167 400.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 320 times