E-podręcznik - przyszłość szkoły zaczyna się dziś... - Project - Bridge of Knowledge

Search

E-podręcznik - przyszłość szkoły zaczyna się dziś...

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowatorskiego i innowacyjnego narzędzia, jakim jest elektroniczny podręcznik do matematyki dla pierwszego rocznika szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik elektroniczny będzie interaktywnym narzędziem, bogatym w zasoby multimedialne z matematyki, a także testy i ćwiczenia umożliwiające bieżący monitoring postępów wiedzy. Jednym z celów jego wprowadzenia jest zachęcenie uczniów do nauki matematyki, rozbudzanie w nich zainteresowania przedmiotami ścisłymi. W maju 2009 roku do matury z matematyki przystąpiło 76 900 osób, a jak pokazują statystyki z lat 2005-2009, popularność matematyki na egzaminie maturalnym corocznie malała. Nie wszyscy uczniowie są miłośnikami matematyki, a większa ich część postrzega matematykę jako przedmiot trudny, oderwany od rzeczywistości, pełny nieprzydatnych w życiu codziennym definicji i twierdzeń. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż matematyka została przywrócona jako przedmiot obowiązkowy na maturze jeszcze bardziej uzasadnionym stało się poszukiwanie efektywnych metod nauczania matematyki i ich wdrażanie w system edukacji. Wprowadzenie podręcznika elektronicznego już w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych daje ogromne szanse na to, że uczniowie zmienią swoje negatywne podejście do nauki matematyki, a nauczyciele otrzymają narzędzie pozwalające im na uatrakcyjnienie zajęć, rozbudzenie w uczniach ciekawości, budowę własnego autorytetu. Znaczenie projektu dla PG wyraża się bezpośrednio poprzez rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów matematyką, przedmiotem kluczowym na PG.

Details

Financial Program Name:
Kapitał Ludzki
Agreement:
UDA.POKL.03.03.04-00-024/10-00 z dnia 2010-11-03
Realisation period:
2010-07-01 - 2012-12-31
Research team leader:
dr inż. Robert Krawczyk
Realised in:
Faculty of Applied Physics and Mathematics
External institutions
participating in project:
  • Young Digital Planet SA (Poland)
Project's value:
3 198 226.77 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 119 times