Estry 3-MCPD i 2-MCPD jako markery zafałszowania olejów i produktów spożywczych. - Project - MOST Wiedzy

Search

Estry 3-MCPD i 2-MCPD jako markery zafałszowania olejów i produktów spożywczych.

Wykrywanie zafałszowań żywności stanowi ważny problem badawczy i społeczny. Istotne jest poszukiwanie związków, które mogą służyć jako markery, tzn. ich obecność wskazywać będzie na możliwość zafałszowania produktu spożywczego. Zaproponowany w projekcie plan badań jest oryginalną, eksperymentalną pracą badawczą, której celem jest przede wszystkim zdobywanie wiedzy o możliwości wykorzystania analizy estrów 3- i 2-MCPD jako markerów zafałszowania żywności. Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu pozwolą na potwierdzenie tezy, że istnieje zależność pomiędzy zawartością estrów MCPD a pochodzeniem frakcji lipidowej w produkcie spożywczym. Zaproponowana metoda badania autentyczności frakcji lipidowych żywności i olejów na podstawie analizy zawartości estrów MCPD stanowiłaby alternatywę dla obecnie stosowanych sposobów wykrywania zafałszowań. Z uwagi na kancerogenny charakter tych związków wynik jednej analizy niósłby jednocześnie informację o ich zawartości w produkcie jak i jego autentyczności. Znalezienie ogólnych zależności pomiędzy zawartością estrów MCPD a zafałszowaniem produktów spożywczych wymagać będzie serii doświadczeń, w tym również opracowania odpowiedniej metody ekstrakcji frakcji lipidowej. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu pozwolą mi w przyszłości na dokładniejsze zbadanie i zrozumienie mechanizmów procesów powstawania i przemian estrów 3- i 2-MCPD w żywności (w tym m.in. w olejach z ryb) i ich dalszych losów w organizmie człowieka po spożyciu.

Details

Financial Program Name:
MINIATURA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
DEC- 2018/02/X/NZ9/00783 z dnia 2018-10-15
Realisation period:
2018-10-15 - 2019-10-14
Project manager:
dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska
Realised in:
Department of Colloid and Lipid Science
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 244 times